Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga

/
/
/
1797 ZobrazeníSedmým koncertem pokračoval v úterý 13. srpna v Sále předků zámku Jaroměřice nad Rokytnou 21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského koncertem František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga.

Posluchače uvedl do doby, kdy jaroměřické panství spravoval hrabě Jan Adam z Questenberga, jenž jako velký milovník hudby zřídil na jaroměřickém zámku v první polovině 18. století zámeckou kapelu, která se stala ve své době jednou z nejvýznamnějších a nejslavnějších v českých zemích. Její repertoár zahrnoval mimo jiné skladby místního komorníka a kapelníka v jedné osobě, Františka Antonína (Václava) Míči (†1744), jehož nejznámější a nejrozsáhlejší opera O původu Jaroměřic na Moravě z roku 1730 je považována za vůbec první operu uvedenou na naší hudební scéně.
F. A. Míča komponoval ale především gratulační skladby – tzv. serenaty, určené pro oslavy jmenin šlechtického majitele panství a jeho choti, a dále tzv. sepolkra – oratoria, provozovaná v pašijovém týdnu, především na Zelený čtvrtek a Velký Pátek u Božího hrobu.
Scénické provedení jediného dochovaného sepolkra, premiérovaného původně u Božího hrobu v jaroměřickém farním kostele 11. dubna 1727 (Abgesungene Betrachtungen über etwelche Geheimnüsse des büttern Leyden und Sterben Jesu Christi), zaznělo v českém překladu, pocházejícím pravděpodobně z pera jaroměřického duchovního Antonína Dubravia (Zpívané rozjímání některých tajemství hořkého umučení a umírání pána a spasitele našeho Ježíše Krista), v sobotu 13. srpna v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.
Divákům se představil olomoucký hudební soubor Ensemble Damian na čele s uměleckým vedoucím, skladatelem, muzikologem a pedagogem Tomášem Hanzlíkem.
První část večera vyplnilo dobové kázání na sv. Jána českého kněze a barokního kazatele Pavla Josefa Axlara, zpracované jako melodram. Ve dvacetiminutovém barokním kázání s dvanácti naučeními se jako kazatel představil recitátor Vladimír Hrabal.
V hlavním programu večera – Zpívaném rozjímání alegorických a biblických postav – vystoupila v roli Duše sopranistka Zuzana Kopřivová, Outrpnost interpretovala Zuzana Petrasová (mezzosoprán), tenorové role Hříšníka, reprezentujícího biblického Adama, se ujal Vladimír Šlepec a part Krista byl svěřen basistovi Michalu Marholdovi. Alegorické postavy Duše, Outrpnosti a Hříšníka, vyrovnávající se s Kristovou výzvou k následování a odvržení všeho pozemského, oblékl režisér do barevně výrazně vyprofilovaných kostýmů, skromného vykupitele a syna Božího připomínala stylizovaná zlatá trnová koruna.
Soubor Ensemble Damian působí při Katedře hudební výchovy UP Olomouc a od svého prvního veřejného vystoupení v roce 1995 se zaměřuje výhradně na autentickou interpretaci barokní a soudobé hudby. Pro interpretaci hudby barokní používá kopie dobových nástrojů. Soubor má pohyblivý počet členů a v největším obsazení dosahuje velikosti komorního orchestru a komorního sboru. Soubor pořádá festivaly Olomoucké barokní slavnosti a Opera Schrattenbach. K dispozici má rozsáhlý depozitář kostýmů a rozebíratelnou divadelní scénu Theatrum Schrattenbach. Spolupracuje se skladateli Vítem Zouharem a Tomášem Hanzlíkem.
Režie a nastudování sobotního dnešního vystoupení (zatímco v loňském roce byl koncert zaměřen na světskou hudbu, letošní představil hudbu duchovní) se ujal Tomáš Hanzlík, produkce Kateřina Zahradníčková a Karel Valenta a divákům se představily houslistky Eva Kalová a Jana Tichá, violoncellistka Petra Machková Čadová, kontrabasista Matyáš Berdych, cembalista Martin Smutný a na theorbu zahrál Marek Kubát.

  • Facebook
  • Twitter