Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Fórum mladých v Jihlavě: nejlepší akcí loňské Vánoce

/
/
/
539 ZobrazeníV jihlavském divadle DIOD se uskutečnilo další setkání se studenty i žáky jihlavských škol v rámci Fóra mladých. U pracovních stolů se sešli s vedoucími odborů městského úřadu a dalšími úředníky z celého spektra městské agendy.

Na začátku března proběhl další ročník Fóra mladých, kterého zúčastnilo 96 žáků s pedagogickým doprovodem. Ti se u pracovních stolů sešli s vedoucími odborů jihlavského magistrátu a dalšími úředníky zodpovědnými za důležité projekty.

„Žáci diskutovali o vybraném tématu a snažili se pojmenovat nejen klady, ale především nedostatky, či skutečnosti, které vnímají jako nedostatečné, nebezpečné, nevyhovující a požadují jejich změnu. Každý stůl po debatě, která trvala 45 min prezentoval výsledky své práce,“ uvedla primátorka Karolína Koubová, která setkání se studenty zahájila.

U šesti pracovních stolů se diskutovalo nad tématy: Životní prostředí a zdravý životní styl, Sportovní činnosti a sportovní zařízení v Jihlavě, Volný čas a kulturní vyžití, Doprava, Já ve škole a Jak se cítím v Jihlavě. V rámci práce u stolů navíc žáci sestavovali pořadí TOP akcí, které se ve městě konají. Na prvním místě se po hlasování všech přítomných umístila Jihlava k Vánocům, dále například Vysočina Fest, Letní kino na náměstí nebo další školní sportovní akce.

Žáci upozorňovali také na nedostatky v Jihlavě. Po souhrnném hlasování rozhodli, že nejhorší jsou partičky, které by je mohli ohrozit krádeží, nepříjemné prostory, kde se večer cítí nejistě, chybějící letní kino, veřejné WC nebo nedostatečné informování o akcích.

  • Facebook
  • Twitter