Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Energetici v Dukovanech prověřují svoji připravenost na případné události

/
/
/
815 ZobrazeníOsm minut po osmé zazněl třikrát po sobě varovný signál sirén Jaderné elektrárně Dukovany informující o probíhajícím cviční. Energetici v souladu s legislativou procvičovali řešení simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany.

Dvoudenní cvičení začalo už v půl sedmé ráno a cvičný příkaz k ukrytí a evakuaci vydal Havarijní štáb v 8:15. Součástí scénáře bylo i vyhledávání pohřešované osoby. Druhý den bude zaměřen na činnost monitorovacích jednotek, které se budou pohybovat ve dvacetikilometrovém pásmu kolem elektrárny.

Ukrytí personálu elektrárny

Přestože je simulovaná havárie, při níž by unikly radioaktivní látky do životního prostředí v Jaderné elektrárně Dukovany, díky bezpečnostním systémům, bezpečnému způsobu provozování a pravidelným kontrolám minimalizovaná, provádí se její procvičování v souladu s ročním plánem jednou za rok. Cílem je ověřit činnost jak pracovníků organizace havarijní odezvy při řešení události, funkčnost nastavených komunikačních procesů a funkčnost varovacího systému, tak i činnost personálu, jak postupovat při vyhlášení ochranných opatření, včetně ukrytí a shromáždění.

„Cvičení této nepravděpodobné situace přináší žádané zapojení všech pracovníků elektrárny. Plnění úkolů dnešního dne bylo především na členech Havarijního štábu, pracovnících Technického podpůrného střediska a týmů krytových družstev. Ostatních zhruba tisíc osob pohybujících se v areálu elektrárny se muselo na pokyn velitele havarijního štábu z cvičných důvodů odebrat do krytů a evakuačních středisek. Ukrytí se netýkalo pracovníků zajišťujících fyzickou ostrahu a provoz všech bloků, které pracovali bez přerušení na nominálním výkonu,“ řekl k průběhu prvního dne cvičení ředitel útvaru bezpečnost Roman Havlín.

Zítra se energetici zaměří na monitorování radiační situace ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování kolem elektrárny, včetně odběru, měření a vyhodnocování vzorků. V obcích zóny v okolí elektrárny tak mohou občané zaregistrovat mobilní monitorovací skupiny elektrárny k provádění těchto činností.

Na průběh cvičení dohlíží 12 hodnotitelů z řad pracovníků elektrárny, dva pozorovatelé ze Slovenska a čtyři zástupci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kteří provádí inspekci. „Po ukončení dvoudenního cvičení nás čeká detailní vyhodnocení a kontrola celého průběhu se stanovením případných nápravných opatření,“ dodal Roman Havlín.

V Jaderné elektrárně Dukovany se nachází sedm krytů, s celkovou kapacitou 2450 osob. Kryty jsou vybaveny základními ochrannými prostředky, potravinami a dalším technickým zařízením pro pobyt osob v řádu desítek hodin. V letošním roce je plánováno celkem devět havarijních cvičení, v některých případech se jedná o tzv. tajná cvičení, při kterých není předem znám termín ani scénář. Ve dnech 18.-20. září proběhne v Jaderné elektrárně Dukovany a jejím okolí cvičení Safeguard Dukovany 2018 v součinnosti elektrárny, Armády a Policie ČR.

  • Facebook
  • Twitter