Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ekologická olympiáda v Chaloupkách zná letošního vítěze

/
/
/
1101 ZobrazeníV pátek 4. září skončilo v ekocentru Chaloupky nad Novou Brtnicí
celostátní kolo ekologické olympiády. Čtyřdenní zápolení mozků mezi jedenácti družstvy z celé republiky skončilo a je tedy možné zjistit, odkud přijeli ti nejlepší.

Tématem letošní olympiády byl stav životního prostředí. Tedy čistota vody, půdy i ovzduší. Protože tyto tři pradávné živly jsou v přírodě dokonale propojeny, stala se zkoumaným elementem půda. Úkolem jedenácti týmů bylo odebrat její vzorky z dvanácti lokalit u různých druhů cest ve třech vzdálenostech: 1, 5 a 50 metrů od komunikace. Aby se zvýšila
hodnota měření, na každém místě odebíraly celkem tři vzorky. Místa byla pořadateli vybrána tak, aby vznikl co nejpestřejší obraz znečistění naší krajiny. Měřilo se u lesních cest, u okresních silnic, dálnice i uprostřed Jihlavy. A výsledky byly velmi překvapivé.
Sbírat vzorky vyrazily týmy z Gymnázií z Brna, Děčína, Hradce Králové, Kladna, Ostravy, Plas, Prahy Botičské, Prahy Budějovické, Šumperka, gymnázia AD FONTES Jihlava a Muzea Cheb. Sebrané vzorky půdy byly zaslány do špičkové laboratoře Mikrobiologického ústavu AVČR v Praze a ve středu, zatímco byly vyhodnocovány, vyrazili studenti na exkurzi do Národní atmosférické observatoře Košetice. Po tomto bonusu čekaly na studenty další úkoly: poznávačka modelů molekul jedovatých látek, zkoumání teoretických znalostí a samostatný úkol. Večery vyplnily přednášky a besedy s odborníky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která se stala spoluorganizátorem olympiády. Lucie Buchbauerová a Tomáš Cajthaml byli průvodci na cestě k poznání.
Hodnoty znečištění sebraných vzorků byly velmi překvapivé a bylo zajímavé sledovat, jak se s nimi jednotlivé týmy popasovaly. Naprosto nejlépe dopadly odběry od dálnice. Jihlava nic moc a lesní cesty, kde nyní probíhá těžba a nakládají se tuny dřeva, byly v množství polyaromatických aromatických uhlovodíků vyloženě nejhorší. Až si tedy budete chtít udělat malou zdravotní procházku, dobře zvažujte, kam vyrazíte.
Po sečtení výsledků jednotlivých úkolů bylo možné provolat sláva dvěma týmům z Prahy:
Gymnáziu Botičská a Gymnáziu Budějovická. Obě družstva nastřádala stejný počet bodů, tedy 79,5. První ale může být jen jeden a tak rozhodly body získané v plnění samostatného úkolu. Takže vivat Gymnázium Botičská. Třetí byl Hradec králové se 77 body a dále Muzeum Cheb 75, Brno 73, Děčín a Jihlava opět stejně 72,5, Kladno 69,5, Ostrava 68, Plasy 66 a Šumperk 57.
Letošní olympiáda je tedy za námi a vědychtiví studenti se mohou těšit na vyhlášení nového tématu. Tím bude Sucho a klimatická změna.

  • Facebook
  • Twitter