Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dub Na Hliništi v Jihlavě novým památným stromem

/
/
/
590 ZobrazeníNaproti bytovému domu v ulici Na Hliništi v Jihlavě nedaleko sportoviště u Domova mládeže Žižkova je nově vyhlášený památný strom. Jde o dvě stě let starý Frühaufův dub (Dub letní – Quercus robur), který dosahuje výšky 24 metrů a jeho obvod kmene činí 431 cm. Je pojmenován po slavném jihlavském střelci Norbertu Frühaufovi.

Strom se nachází na místě bývalé jihlavské střelnice, jejíž historie stahá až do 15. století, kdy tady jihlavské Bratrstvo sv. Sebastiana pořádalo střelecké závody. Do dnešních dob se dochovala reprezentační budova střelnice, i když v podobě následných přestaveb. Na počátku 19. století byl celý prostor střelnice rozšířen, parkově upraven a právě v této době byl pravděpodobně zasazen i tento dub. Na místě tehdy postavili dřevěný pavilon, podobný jako v areálu jihlavského pivovaru, a celý prostor včetně nové kuželny se stal centrem lidové zábavy.

Samotný prostor střelnice, včetně haly, přístřešků a ochranných stěn začínal pravděpodobně několik metrů od předmětného dubu a vedl přes současné sportoviště východním směrem až někam k dnešní ulici U Cvičiště.

Dvě stě let starý Frühaufův dub

Patrně nejslavnějším střelcem té doby byl zdejší nákladník piva, Norbert Vincenc Frühauf. V letech 1824-1826 se stal třikrát po sobě králem střelců, což se nikdy nikomu nepodařilo. Střílelo se tehdy ve stoje bez opory na vzdálenost dvě stě kroků od terče. Památný strom byl proto pojmenován na paměť tohoto zapomenutého jihlavského čarostřelce.

Tomáš Plesinger z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu, který památné stromy vyhlašuje a pravidelně kontroluje, také postupně zpracovává jejich historii. Aktuálně, ve spolupráci s Jihlavskými ochránci přírody, také ke stromům umisťuje nové dřevěné označníky, které jsou opatřeny tabulkou se zajímavými historickými souvislostmi. Přímo v Jihlavě blízko centra jich je šest. Kromě Frühaufova dubu dále Buky Bedřicha Smetany, Buk u Jakuba, Zerav na hřbitově, Fejtův jasan a Dub u nemocnice. 

V širším okolí města jsou další čtyři vzácné památné stromy. Jde o Buk na vrchu Rudný, Javor v Popicích, Lípu v Plandrech a Dub v Henčově. Město plánuje vydat také interaktivní mapu památných stromů, ve které by zájemci našli podrobnou historii každého stromu i další zajímavosti spojené s daným místem. 

Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace apod. Veškeré zásahy a opatření jsou prováděny se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.

  • Facebook
  • Twitter