Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dopravní podnik v Jihlavě dostane 158 milionů korun

/
/
/
657 ZobrazeníŘídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) dokončil administrativní ověření závěrečných žádostí Dopravního podniku města Jihlavy o platbu dotace a obě žádosti schválil. V žádostech o platbu nenašel při kontrole žádné nezpůsobilé výdaje. Celkově jde o dotaci ve výši 158 milionů korun.

„Nyní už nic nebrání proplacení dotace na autobusy a trolejbusy pořizované v letošním roce. Dopravní podnik tímto potvrzuje svoji schopnost efektivně čerpat evropské zdroje na projekty, které dramaticky zlepšují MHD pro občany Jihlavy a jejich příměstských částí,“ uvedl předseda představenstva akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy Radim Rovner.
Podle jeho slov ŘO IROP proplatí způsobilé výdaje ve výši 96.402.800 Kč na parciální trolejbusy a v rámci projektu Ekologická veřejná doprava v Jihlavě způsobilé výdaje ve výši 61 610 000 Kč.
Od září jezdí v krajském městě Vysočiny patnáct nových vozidel MHD – deset trolejbusů a pět autobusů. Sedm z deseti nových trolejbusů je parciálních, které mohou díky trakčním bateriím jezdit i mimo trolejové vedení. DPMJ toho zatím využívá na prodloužené lince C, kde zajíždí na ulici Romana Havelky na konečnou stanici Kaufland. Od nového roku se počítá se zajížděním parciálním trolejbusů na lince B na konečnou Motorpal hala zatím v přepravních špičkách v pracovních dnech.

  • Facebook
  • Twitter