Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Do poloviny října musí řidiči počítat u Obrataně s omezeními

/
/
/
638 ZobrazeníV polovině července odstartovaly práce na opravě silnice od křižovatky se silnicí II/128 v kameni na Pelhřimovsku směrem na Eš k hranici Kraje Vysočina s Jihočeským krajem. Práce, které by měly být hotové za třináct týdnů, provádí sdružení firem Swietelsky + PORR a náklady na opravu komunikace v celkové délce 5,66 kilometru jsou 77,8 milionu korun bez DPH. Jako celek by měl úsek řidičům začít sloužit ve druhé polovině října.

Oprava by měla zlepšit technický stav vozovky, zkvalitnit povrch silnice a prodloužit její životnost. Diagnostika provedená na silnici zaznamenala např. výtluky, trhliny, hrboly a lokálně rovněž havarijní únosnost, úsekem projede v průměru více než 1600 nákladních vozidel denně. Opravou nezpevněných krajnic, pročištěním silničních příkopů či trubních propustků dojde ke zlepšení funkčnosti těchto zařízení.
Dojde k odfrézování asfaltových vrstev a pokládce vrstev nových, v místech stanovených diagnostikou a prohlídkou odfrézovaného povrchu bude lokálně sanována konstrukce vozovky. Silniční příkopy budou pročištěny a osety hydroosevem. Stavaři také pročistí propustky pod sjezdy, sešikmení čela propustků kvůli bezpečnosti. Několik zbytných a nevyužívaných propustků bude zrušeno. Pokud jde o propustky pod silnicí, tak v opravovaném úseku jich je celkem sedm. I ty budou pročištěny a v různém rozsahu sanovány a doplněno bude i kamenné dláždění. V trase opravy se nachází rovněž dva mostní objekty. U nich dojde pouze k nátěru zábradlí a výměně svodidel. Svodidla pak budou doplněna i v dalších místech podél silnice, kde doposud nejsou. Obnoví se vodorovné dopravní značení v plastu, které bude profilované a mimo obec zvučící. Dojde k doplnění červených směrových sloupků v místě napojení účelových komunikací na silnici I/19 a výměny a doplněny chybějící bílé směrové sloupky nebo odrazky v prolisech svodnic svodidel.


Opravovaný úsek rozděluje Obrataň na dvě části. Ta delší směrem k Kameni je dlouhá 3303 metrů, část k hranici kraje má pak délku 2359 metrů. Z hlediska výstavby je celá délka rozdělena na čtyři úseky, z nichž každý se bude realizovat ve dvou etapách po polovinách silnice, vždy současně jeden úsek před Obrataní a jeden úsek za Obrataní. Aktuálně se pracuje na části od hranice kraje k železničnímu přejezdu a od Obrataně po rybník Dvořiště. Řidiči zde musí počítat se zdržením.

  • Facebook
  • Twitter