Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Díky žákům a studentům z Vysočiny směřuje na recyklaci více než 4,6 tuny vysloužilého elektra

/
/
/
1052 ZobrazeníŽáci a studenti z Vysočiny odevzdali během tříměsíční sběrové kampaně k recyklaci 4 650 kg vysloužilých drobných elektrospotřebičů. Kampaň se uskutečnila v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a v kraji se do ní zapojilo 53 mateřských, základních a středních škol.

„Z elektroodpadu jsme dnes prostřednictvím recyklace schopni získat až 80 % materiálů, které můžeme znovu využít. Díky dětem jsme tak ušetřili zhruba 3 720 kg surovin. Zároveň školáci a studenti přispěli k ochraně životního prostředí, zabránili úniku škodlivých látek, které tento odpad obsahuje,“ dodává Kristina Koucká, marketing manager z neziskové společnosti Asekol, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Nejlepšího výsledku na Vysočině dosáhla Mateřská škola Studnička, kde v průměru na žáka odevzdali 12,28 kg vysloužilého elektra. Na druhém místě se umístila Základní škola a Mateřská škola Kostelec s 11,76 kg v přepočtu na žáka. Samostatně byly ještě hodnoceny větší školy s více než 300 žáky – zde první místo patří Biskupskému gymnáziu Žďár nad Sázavou, kde v průměru na žáka vytřídili 0,57 kg elektra.

Sběrová kampaň probíhala ve všech krajích. Dohromady se v celé České republice zapojilo 809 škol a k recyklaci bylo odevzdáno 97,6 tun vysloužilých drobných elektrospotřebičů.

Motivace pro školy – za body odměny
Školy, které jsou v Recyklohraní zapojené, za sběr a aktivitu získávají odměny – nejčastěji v podobě knížek, školních a sportovních potřeb, her nebo si pro třídy mohou objednat vzdělávací program s ekologickou tematikou. Sběrová kampaň byla spojená se soutěží a nejlepší školy obdržely navíc extra prémii v podobě bonusových bodů. Konkrétně – za nejvíce vybraného elektra v přepočtu kg/na žáka bylo v absolutním pořadí za první místo přiděleno 2 000 bodů a za druhé místo 1 000 bodů. V druhé kategorii větších školy s více než 300 žáky získala nejlepší škola v kraji 2 000 bodů. Sběrová kampaň probíhala od srpna do listopadu 2019, následovaly svozy elektra ze škol a vyhodnocení výsledků.

Základem je praktické a hravé vzdělávání
Žáci a studenti se ve školách zapojených do Recyklohraní se věnují nejen sběru, ale zároveň se hravou a praktickou formou vzdělávají. „Ekologické vzdělávání je základem celého našeho programu,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o. p. s., a dodává: „Podporujeme učitele, aby s žáky diskutovali, proč je důležité třídit a recyklovat elektrospotřebiče a baterie, kde najdou sběrné nádoby a co do nich patří a nepatří. Věnují se také tématu předcházení vzniku odpadů a rozumné spotřebě.“

Školy mohou využít lektorské programy organizované Recyklohraním či se zapojit do plnění kreativních úkolů. V letošním školním letošním roce například žáci tvořili Recyklační zpravodaje, nebo spolu s pohádkovými postavami Dlouhý, Široký a Bystrozraký vyhledávali, měřili a posuzovali využití červených venkovních kontejnerů na sběr elektra a baterií.

Žáci ZŠ Konečná Havlíčkův Brod plnili úkol s Recyklohraním vyhledávali měřili a posuzovali využití červených venkovních kontejnerů na sběr elektra a baterií

Aktuálně je v České republice 3 763 červených venkovních kontejnerů na sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů. Na Vysočině se jich nachází 267. Nejbližší najdou zájemci na www.cervenekontejnery.cz.

Pro ekologickou výchovu poskytuje Recyklohraní učitelům metodickou podporu pod názvem Ekoabeceda a možnost sdílení zkušeností z praxe. Oceňuje, též pedagogy, kteří umí pro ekologii nadchnout své žáky. I v letošním školním roce je pro 40 nejaktivnějších připraven certifikát Ekoučitel roku.

Úvodní foto: Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda_žáci plní úkoly s Recyklohraním

  • Facebook
  • Twitter