Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Děti se naučily správné mytí rukou zábavnou formou

/
/
/
631 ZobrazeníNemocnice Pelhřimov se v týdnu od 2. do 6. května připojuje ke Světovému dni hygieny rukou, který se koná každoročně pod záštitou WHO (Světové zdravotnické organizace). Cílem je připomenout si význam správného hygienického mytí rukou, jako prevenci před šířením mnoha infekčních onemocnění.

První akcí, kterou nemocnice uspořádala, byla přednáška v Mateřské škole Komenského Pelhřimov. Téměř 40 předškoláků se od zdravotníků dozvědělo, jak si správně umývat ruce a dbát tak na správnou hygienu. „V minulých letech program probíhal pro první stupeň základních škol v nemocnici. Letos poprvé byl program zacílen na předškoláky. Správná hygiena rukou patří mezi základní pravidla osobní hygieny a má kulturní a estetický smysl. Děti se zábavnou formou učí, kdy a proč si mají mýt ruce, vyplňují pracovní listy ve skupinkách. Provádí praktický nácvik mytí rukou speciálním roztokem a vidí pod speciální lampou, kde si špatně umyjí ruce. Děti program velmi bavil, byly moc šikovné a měly spoustu otázek. Líbilo se jim, jak jim svítí ruce, když je mají dobře umyté. Program byl uzavřen básničkou s nácvikem mytí rukou,“ přiblížila průběh dvou přednášek manažerka kvality pelhřimovské nemocnice Pavlína Fridrichovská.

Děti navíc dostaly odpovědi na zvídavé otázky a na závěr obdržely od ředitele Nemocnice Pelhřimov Michala Kozára certifikát Expert v mytí rukou a od sestřiček obrázek. „Onemocnění covid-19 nám ukázalo, jak důležité je správné mytí rukou, a že se stále jedná o jednoduchou a velmi účinnou metodu k zamezení šíření patogenů a k zabránění infekcí. Tento hygienický návyk je potřeba u dětí rozvíjet od nejútlejšího věku. Proto jsem rád, že se program dětem líbil a především, že se naučily správně umývat ruce,“ sdělil Michal Kozár.

Další přednáška pro děti o správné hygieně rukou se uskuteční v pátek 6. května v MŠ Osvobození Pelhřimov. Pro širokou veřejnost je naplánován Den hygieny rukou, který se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 8.00 do 9.00 u vstupních dveří hlavní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov.

  • Facebook
  • Twitter