Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Chystá se promítání v letním kině v Jihlavě, pokračují opravy hlediště

/
/
/
948 ZobrazeníPo loňské opravě střední části jihlavského amfiteátru se letos pokračuje jeho levou částí. Stavební firma protokolárně převzala staveniště v pátek 9. dubna a v pondělí 12. dubna začala s přípravnými pracemi a stavbou oplocení přímo v areálu letního kina. Stavební práce mají dle smlouvy probíhat v období od dubna do června letošního roku.

Dělníci odstraní rozpraskané a na mnoha místech rozpadlé prvky diváckého hlediště z betonu a betonových desek. Odstraní také nedostatečné základy. Majitel letního kina, statutární město Jihlava, i v této části hlediště odhalil nedostatečné založení desek, nevhodné základy i absenci dilatačních spár. V rámci rekonstrukce proto firma založí nové základy do dostatečné hloubky na stupňovitý obvod. Na základy položí železobetonovou desku se zapuštěnými ocelovými kotevními pruty pro jednotlivé stupně hlediště, které nově vyzdí z lomového kamene do betonu.

V průběhu celé realizace bude vždy pro bezpečné a spolehlivé užívání amfiteátru zachován provoz alespoň jednoho ze stávajících dvou schodišťových ramen v areálu. Město předpokládá zachování pravého schodišťového ramene při pohledu od plátna.

V termínu plnění této zakázky jsou v areálu nasmlouvané různé kulturní akce, které však proběhnou pouze, pokud to vládní nařízení a aktuální epidemiologická situace umožní. Tyto kulturní akce nebudou probíhat v levé opravované části diváckého hlediště a neměly by narušit případné kulturní akce. Statutární město Jihlava má jakožto objednatel po dohodě s provozovatelem areálu v uzavřené smlouvě o dílo vyhrazené právo dočasně přerušit popř. zastavit stavební práce na dobu nezbytně nutnou tak, aby bylo možné jednotlivé kulturní akce uskutečnit.

V létě po dobu hlavních prázdnin se pak plánuje promítání filmů v letním kině. To už ale mají být práce dokončeny a diváci se tak budou moci posadit na nově opravené stupně hlediště.

Akce přímo navazuje na opravu střední části diváckého hlediště, která proběhla loni a realizovala ji stejná firma, tedy společnost POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA. Levou část hlediště letos opraví za částku 2 452 206 Kč bez DPH, což byla nejnižší cena ve výběrovém řízení.

  • Facebook
  • Twitter