Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Červenice – zaniklý hrad, o kterém se neví, kdo ho postavil ani proč

/
/
/
1184 ZobrazeníPolovina 13. století. Jedním z nemnoha významnějších center regionu, kterému dnes říkáme Havlíčkobrodsko, byl klášter ve Vilémově. Po roce 1250 zažíval éru rozkvětu a s ní pravděpodobně souvisí osudy nedalekého (a dnes už takřka zaniklého) hrádku, o kterém se v kronikách nepíše.

Vilémovský klášter historické spisy poprvé zmiňují už nedlouho po roce 1100. Původně malý areál se v následujících dekádách rozrostl o hospodářský dvůr i obytné domy. Malé městečko díky klášteru zažívá bohatá a úspěšná léta. Platí to i krátce po roce 1250.

Přibližně tehdy podle archeologů asi dva kilometry vzdušnou čarou od Vilémova vzniká hrad dnes nazývaný Červenice. Historikové předpokládají, že jeho existence s největší pravděpodobností s vilémovským klášterem určitým způsobem souvisí. Jak přesně – to však není zřejmé.

Například se mohlo jednat o takzvaný strážní hrad – tedy předsunuté sídlo, z nějž by bylo možné Vilémov lépe bránit při případném vojenském napadení. Tuto tezi by podporovala i skutečnost, že u hrádku nebyl žádný prostor, kde by bylo možné pěstovat zemědělské plodiny. Ty tak bylo nutné odněkud dovážet.

Stejně tak je však možné, že založení Červenic s Vilémovem nijak nesouvisí. Mohlo se například jednat o sídlo méně známého (nebo dosud neznámého) regionálního šlechtice.

Taky to mohl být opěrný bod, který vymezoval a bránil dosud osídlené území. Kolonizace oblastí jižně od Červenic začala právě až ve druhé polovině 13. století. Tyto teorie jsou však do značné míry vyvraceny faktem, že hrádek Červenice pravděpodobně stál na pozemcích vilémovského kláštera.

Rudolfovo tažení
Vraťme se ale zpátky k Vilémovu. Konkrétně do roku 1278. Tehdy českými zeměmi táhla vojska rakouského vévody Rudolfa I. Habsburského. Ten vyhrál bitvu na Moravském poli a snad i přes území dnešního Havlíčkobrodska mířil ke Kolínu, kde se měl setkat s braniborským vládcem Otou V. Rudolf s ním chtěl řešit budoucnost Čech poté, co pár týdnů před tím obsadil Moravu.

Při tomto tažení klášter ve Vilémově výrazně utrpěl – Rudolfova vojska ho totiž vypálila. A podle archeologických výzkumů v témže období zanikl taky hrad v Červenicích. Jestli to však bylo ve stejném roce a jestli byl rovněž vypálen, historikové dnes už určit nedokážou. Stejně tak nevědí, jestli se o hrádek vůbec bojovalo a kdo jej případně bránil.

Jisté však je, že Červenice ke svému účelu (ať už byl jakýkoli) sloužily pouze maximálně třicet let ve druhé polovině třináctého století. Do dnešních dní se z bývalého hradu nedochovaly žádné stavební pozůstatky. Patrné jsou jen terénní zbytky po příkopech, valech a některých bývalých budovách.

Hradiště se nachází na skalnatém ostrohu nad potokem Váhanka nedaleko osady Vrtěšice u Golčova Jeníkova. K pozůstatkům po hradu nevede žádná cesta, nachází se navíc ve velmi obtížně dostupném terénu. Turisté, kteří k němu chtějí vyrazit, by tak předem měli zvážit, jestli cestu zvládnou.

Foto: Jiří Marounek

 

  • Facebook
  • Twitter