Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Bystřicko, tentokrát v Praze

/
/
/
647 ZobrazeníJindřišská věž, 420 let stará kamenná zvonice blízkého kostela sv. Jindřicha a Kunhuty na Jindřišské ulici v Praze, je v červenci a srpnu letošního roku hostitelkou výstavy vybraných prací jubilejní mezinárodní dětské soutěže Můj domov. A nechybí ani zástupci Vysočiny.

Protože kromě přehlídky různorodých a zajímavých dětských prací z devíti evropských zemí, včetně ČR, bylo nutné návštěvníkům výstavy přiblížit i pojem Bystřicko, které je spolu s Městem Bystřice nad Pernštejnem pořadatelem, jak soutěže, tak výstavy, nese pražská výstava název Můj domov – Bystřicko.

Návštěvníkům, ze značné části individuálním zahraničním turistům, je v 10 podlažích věže, které jsou unikátně zpřístupněny veřejnosti, nabízena řada zajímavých výstav, prodejen a programů. Bystřická výstava v galerii třetího patra si s nimi nezadá. Nabízí jednak vítězné práce výtvarné části soutěže doplněné dalšími kresbami tak, aby vystavený výběr poskytl ucelený přehled různorodého zpracování tématu, použitých technik a líbezných detailů dětského vnímání domova, jednak přináší oceněné práce slovesné z českých škol a Rumunska.

Kromě toho je zde stručně vysvětlena historie vzniku a konání dětských soutěží na Bystřicku od roku 2005 s ukázkami prací, vysvětlena postavička Vodomila, který je maskotem řady stálých akcí a dění v regionu i připomenuta unikátní Galerie v průchodu, věnovaná soutěžním dětským kresbám. Zapomenuto není ani ocenění Bystřicka titulem EDEN (European Destination od Excellence), uděleným v roce 2010 Bystřicku Evropskou komisí za počiny v popularizaci ochrany přírody a významu a ochrany vod, započaté mj. právě prvními dětskými soutěžemi.

Uvedeny jsou základní informace o pořadatelích soutěže, tj. o Městu Bystřice nad Pernštejnem a svazku měst a obcí Mikroregionu Bystřicko, doplněné fotografiemi a filmy z různorodé a přívětivé krajiny regionu, která má návštěvníkům co nabídnout, krajiny, která je milovaným a oceňovaným domovem pro řadu autorů soutěžních kreseb a literárních prací. Nebyl opomenut ani vznikající park miniatur, unikátní detašované pracoviště Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem.

Úvodní slovo starosty Bystřice nad Pernštejnem je nejen upřímným vyznáním lásky a úcty k domovu, ale i pozvánkou k návštěvě.

Vystavené kresby, soutěže, informace, fotografie, vše je řazeno a navlékáno pro návštěvníky na pomyslnou nit jako červené korálky, které se pro tuto výstavu staly spojujícím motivem.

  • Facebook
  • Twitter