Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Brod před 80 lety: nacisté pod návaly sněhu i vysmívaná přehlídka

/
/
/
1805 ZobrazeníKdyž Emil Hácha v noci ze 14. na 15. března 1939 svým podpisem stvrzoval okupaci Čech a Moravy, v okleštěné zemi klidně spalo přes sedm miliónů lidí. 17 tisíc z nich tehdy bydlelo v Německém Brodě. Ani oni netušili, že za pár hodin přijdou události, které jim na řadu let změní život. Co se tedy 15. března v dnešním Havlíčkově Brodě dělo…

Patnáctého března po čtvrté hodině ranní dostala noční směna pražského rozhlasu z Úřadu vlády zprávu, že přesně v šest překročí německá vojska hranice Čech a Moravy. Přibližně za půl hodiny už informace mířila do éteru. Ranní tisk přirozeně o blížícím se obsazení ještě neinformoval.

Ráno před odchodem do práce si však rozhlas v Německém Brodě zdaleka všichni nepustili. Řada lidí se tak vydala do zaměstnání nebo třeba do školy, aniž by tušili, co se v příštích hodinách stane. Během dopoledne tak byl ve městě absolutní klid. Zpráva se šeptandou šířila jen pomalu.

 

Vojáci z německobrodské posádky už brzy ráno dostali rozkaz, aby zůstali v kasárnách.  Všichni ho dodrželi. Během dopoledne se v ulicích města začalo pohybovat víc policistů, aby potlačili případné protesty.

A kolem třinácté hodiny to přišlo: od Čáslavi do Brodu přijíždí dlouhá kolona německých vojenských aut. Parkují na náměstí a vojáci po dlouhé cestě od hranic odpočívají. Ve městě velmi hustě sněží. Velitele německých okupantů musí na náměstí přijít přivítat starosta Josef Šindelář nebo velitel městské vojenské posádky Nosek.

První opatření

Nacistická vojska si již během odpoledne začínají ve městě zjednávat respekt: jednak vydávají nařízení, že z každé rodiny musí nastoupit aspoň jedna osoba, která bude odklízet čerstvě napadaný sníh. Zároveň okupanti nechávají vyklidit téměř všechny městské školy – vojáci v nich nově mají mít kasárna.

Vyučování od 16. března může pokračovat jen ve škole V Sadech. Nově se tam učí na směny a ve všech místnostech, kde se dá.

Druhý den okupace přebírání moci do rukou okupantů pokračuje. Brzy ráno přijíždí na letiště a k německobrodské vojenské posádce nákladní auta – českoslovenští vojáci Němcům musí odevzdat všechny své zbraně a střelivo. Odpoledne pak nacističtí důstojníci přebírají taky vojenskou techniku a odvážejí ji z města.

Nutno podotknout, že proti okupaci ve městě nikdo aktivně neprotestuje, nacisty v Brodě ale zároveň nikdo ani nevítal. Ještě 15. března večer nikde nevisel jediný prapor s hákovým křížem.

Během 16. března se pak na všech nárožích objevuje oranžová vyhláška, která obyvatele informuje o vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Je zaveden noční zákaz vycházení. Lidé jsou zároveň vyzváni k tomu, aby na městském úřadě odevzdali všechny zbraně, které doma mají. Obě nařízení však mnozí ignorují.

Nevyužitá polní kuchyně

Onoho dne zároveň gestapo zatklo několik německobrodských občanů. Vesměs se jednalo o komunisty nebo o lidi, kteří za první republiky například aktivně podporovali Masarykovu nebo Benešovu politiku. Většinu zatčených ale Němci brzy propustili.

  1. března taky na náměstí začala vyvářet německá polní kuchyně. Prakticky nikdo v ní ale nejedl. Němci využívali výhodného kurzu a stravovali se v nejlepších městských restauracích, obyvatelé města jídlo od okupantů odmítali z principu.

První neděli po okupaci pak němečtí velitelé chtěli obyvatelům Německého Brodu předvést sílu nacistických vojsk v praxi, a to pompézní vojenskou přehlídkou. Od 17. března proto příslušníci wehrmachtu slavnostní nástup nacvičovali u školy V Sadech. Pamětníci vzpomínají, že mnoho lidí se na tento nácvik chodilo s oblibou dívat, aby se mohli pobavit nemohoucností německých vojáků.

Na samotnou přehlídku a oficiální program 19. března však z obyvatel města nepřišel skoro nikdo. Šlo o první viditelnější projev toho, že okupanti v Brodě nejsou vítáni. Do příchodu sovětských vojsk však tehdy zbývalo ještě víc než šest let…

  • Facebook
  • Twitter