Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Blíží se konec termínu pro evidenci psů, připomíná jihlavský magistrát

/
/
/
1831 ZobrazeníVeterinární zákon uložil všem chovatelům psů, aby do konce roku 2020 nechali svého psa trvale označit mikročipem. Neexistuje centrální registr trvale označených psů a jejich chovatelů, vydalo statutární město Jihlava vyhlášku, kterou stanoví držitelům psů povinnost, přihlásit čipovaného psa do evidence.

Evidenci pro území města Jihlavy vede ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy. Evidované zvíře, které se zaběhne či je odcizeno, má tak větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli mnohem rychleji. Z evidence psů mohou profitovat ale také občané, kteří psa nevlastní, neboť v případě škody způsobené psem nebo při znečištění veřejného prostranství bude možné snadněji prokázat vlastnictví psa a tím i zodpovědnost za způsobenou škodu nebo protiprávní jednání. Hlásit psa do evidence nemusí ti držitelé, kteří již číslo čipu svého psa oznámili správci poplatku ze psů. Neohlášení psa do evidence může být posouzeno jako přestupek.

Lhůta pro přihlášení čipovaného psa do evidence končí ve čtvrtek 30. ledna. Evidence psů do registru úřadu je zdarma. Psa je možné zaevidovat zároveň s přihlášením k poplatku. V evidenci k poplatku ze psů má Jihlava evidovaných 3650 psů, z toho s neevidovaným čipem je zatím zhruba 85 %. Počet evidovaných psů se ale zvýšil za poslední měsíc dvojnásobně. V prosinci bylo v evidenci pouze 7 % psů s evidovaným čipem. Nenahlášení psa do evidence trvale označených psů je přestupkem, za který hrozí sankce až 100 000 Kč.

  • Facebook
  • Twitter