Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Benefiční koncert pro Barevný svět v Třebíči

/
/
/
649 ZobrazeníVe čtvrtek 6. června proběhl v Třebíči Benefiční harfový koncert pro Denní centrum Barevný svět, o. p. s. Zaplněnému evangelickému kostelu na Bráfově ulici v Třebíči se představili žáci a studenti ZUŠ Třebíč a brněnské konzervatoře, kteří předvedli své umění ve hře na harfu, housle a flétny.

Díky štědrosti firemních dárců se podařilo získat 37 100 Kč pro Denní centrum Barevný svět, o. p. s., na zvelebení zahrady kolem chráněného bydlení v Třebíči. A výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 18 800 Kč poputuje k rodině Mosteckých, která se ocitla v tíživé životní situaci.


Na tomto místě se patří poděkovat všem dárcům, kteří finančně přispěli, účinkujícím ze ZUŠ Třebíč a brněnské konzervatoře, organizátorce benefičního koncertu Anně Kolaříkové a paní farářce Janě Potočkové za vypůjčení prostor, ve kterých se koncert uskutečnil.

Benefiční koncert, foto: Jakub Mertl

  • Facebook
  • Twitter