Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Architektonicko-výtvarná soutěž v Třebíči na vodní prvek má vítěze

/
/
/
921 ZobrazeníSoutěž vyhlásilo město Třebíč 29. března, zájemci mohli podat svoje návrhy do 21. května, poté probíhalo hodnocení. Do soutěže se přihlásilo 27 účastníků se svými návrhy.

Ty budou veřejnosti k dispozici na výstavních panelech na Karlově náměstí v Třebíči od začátku září. Panely připravuje město Třebíč společně s tištěnou brožurou, kde budou veškeré návrhy také uveřejněny.

Předsedou poroty byl historik umění a kurátor, Rostislav Koryčánek. Členy poroty a náhradníky byli zvoleni Tomáš Rusín, Zdeňka Vydrová, Ondřej Císler, Pavel Heřman, Marie Černá, Julie Dolejší, Pavel Janata, Ivan Wahla,  Dominik Saitl a Dagmar Pacalová. Organizátorem soutěže byl městský architekt Jaroslav Hulín.

Návrhy byly hodnoceny bez uvedení autorů, pouze pod pořadovými čísly. Porotci tak nevěděli, kteří autoři návrhy předložili.

Porota zvolila vítězem soutěže návrh s pořadovým číslem 5., jehož autorem je atelier H3T architekti, s. r. o., z Prahy. Citace z hodnocení vítězného návrhu: Vítězný návrh představuje nový způsob pohlížení na archetypální motiv kašny. Kašna (vodní prvek) je symbolicky povýšena na vznešený výtvarný objekt. Transparentnost a lehkost prvku je v náměstí přínosem, přitom je nepřehlédnutelná. Vlastní technické řešení je součástí konceptu. Tento dlouhodobý urbánní šperk má potenciál vytvářet nové a překvapivé sociální vazby na náměstí. Řešení je investičně i provozně ekonomicky přijatelné. Nabídka vodních režimů je maximální a bohatá. V zimním období nejsou oslabeny kvality díla ani náměstí.

Na druhém místě se umístil návrh s pořadovým číslem 13, jehož autorem je Adam Hudec, který žije a pracuje ve Vídni v Rakousku. Třetí místo získal návrh s pořadovým číslem 10, autorem je DISprojekt, s. r. o., z Třebíče. Tyto tři návrhy byly oceněny, první částkou 80 tisíc korun, druhý získal 60 tisíc a třetí 40 tisíc korun. Další tři návrhy s čísly 12, 15 a 26 byly odměněny částkou každý šest tisíc korun.

S instalací vodního prvku se počítá při plánované rekonstrukci Karlova náměstí.

  • Facebook
  • Twitter