Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Adventní pouť Telčí a okolím – společná aktivita lidí zdravých a handicapovaných

/
/
/
1001 ZobrazeníV sobotu 24. listopadu se vydali účastníci do Telče na poslední společnou doprovázenou pouť letošního roku. Společná pouť je vždy o propojování lidí, událostí, prožitků a o sdílení.

Díky vstřícnosti Univerzitního centra v Telči se mohli podívat na akademickou půdu. Úvodní kruh pouti přinesl téma Adventu – čas očekávání narození nového. První zastavení pouti bylo na Náměstí Zachariáše z Hradce, kde nám Nikola z centra Medou poutavě povyprávěla o historii Telče, o jejích osobnostech a zajímavostech. Následně prošli zámeckým parkem za město a ponořili se do přírody schované v husté mlze.

Účastníci pouti

Procházeli náročnějším úsekem cesty, zdolali několik kluzkých lávek a různými oklikami našli svůj první cíl, kapli svatého Karla Boromejského.
Cestou padl slib, že účastníci navštíví Muzeum techniky, které budou míjet. Jenže zjistili, že listopadové soboty bývá muzeum běžně zamčené. Slib byl vyřčen a co s ním? Jak už se to na poutích stává, odpověděla „náhoda“. Když postávali před zamčeným muzeem, procházel okolo majitel a nabídl se, že je vpustí dovnitř. Užili si velmi cenného dědictví předků v hmotné podobě – historické vozy, různé stroje a předměty nezbytné pro předky. V neposlední řadě obdivovali výstavu kočárků. Úžasný zážitek pro Evu, která miluje dobové kočárky a panenky. A pro ostatní, že mohli prožitek spolusdílet.
Značně unavení se vydali na dobré jídlo ke Švejkovi. Poté na už setmělém náměstí závěrečným kruhem pouť uzavřeli. Ukázalo se, že nejvíce všichni ocenili společný čas, možnost povídat si s lidmi, které jinak v životě nepotkávají. S hmotným dědictvím předků se účastníci potkali na pouti několikrát – dědictví města Telč, kaple stavěné našimi předky, stroje a vozy v Muzeu techniky, Švejkova restaurace. Avšak jaké je to nehmotné dědictví našich rodinných předků? Odpověď může hledat každý v sobě. Cesta k „diamantům“ může vést přes hodně odpadu nebo odlupování slupek.
Na akci se dále podíleli: Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Telč, Medou, z. s., a Jan František Bím. Akci podpořil Nadační fond pro Pelhřimovsko a město Humpolec.

  • Facebook
  • Twitter