Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Žena z Třebíčska podváděla, až skončila v dluhové pasti

/
/
/
3025 ZobrazeníPřípad začal trestním oznámením finanční společnosti poskytující úvěry na ženu, která uzavřela smlouvu podvodně, uvedla do ní nepravdivé údaje ohledně svých jiných finančních závazků. Měsíční splátky po poskytnutí patnácti tisíc korun neplatila a později podala návrh na povolení oddlužení. 

„Kriminalisté zjistili, že žena požádala o úvěry či půjčky také u dalších finančních společností a rovněž v jejich případě podvodně. Případ se tak stal velmi rozsáhlým a komplikovaným. Kriminalisté si vyžádali a vyhodnotili velké množství informací a písemností od dotčených finančních institucí, museli prostudovat a vytěžit značné množství různých písemných materiálů, provedli výslechy osob a shromáždili důkazy,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Na základě důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání třiapadesátileté ženy z Třebíčska. „Žena byla obviněna z pokračujícího přečinu podvodu a pokračujícího přečinu úvěrového podvodu,“ zkonstatoval Antonín Vlček, vedoucí oddělení hospodářské kriminality s tím, že činy žena způsobila škodu přesahující půl milionu korun. 

Je obviněná z toho, že v průběhu necelých dvou let uzavírala s různými finančními společnostmi smlouvy o poskytnutí úvěru nebo půjčky. Uváděla do nich nepravdivé informace, ohledně svých dalších finančních závazků, které zamlčela, uvedla jen některé závazky nebo uvedla, že se nenachází v situaci, kdy by měla problém splátky hradit, ačkoli věděla, že tomu tak není. Úvěry a půjčky žena většinou uzavírala prostřednictvím internetu či telefonu, v několika případech i cestou obchodních zástupců, kteří za ní přišli do místa bydliště. Uzavřela celkem šestadvacet smluv a při poslední, na konci roku 2016, dosáhla celková suma měsíční splátky téměř pětačtyřicet tisíc korun a zároveň měla žena řadu nesplacených jednorázově splatných úvěrů. 

„Jednotlivé poskytnuté úvěry a půjčky se ve více než polovině případů pohybovaly v částce kolem deseti tisíc korun, ve zbývajících případech se jednalo o desítky tisíc korun a nejvyšší poskytnutý úvěr byl na 150 tisíc korun, který si žena sjednala v době, kdy splátky předchozích závazků dosáhly částky dvaceti tisíc korun měsíčně, což úmyslně zamlčela. Žena si postupně půjčila celkem téměř 600 tisíc korun, s ohledem na úroky je ale způsobená škoda daleko větší,“ dodala Jana Mazourová.

  • Facebook
  • Twitter