Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zápisy do třebíčských základních škol budou začátkem dubna

/
/
/
685 ZobrazeníŠkolský zákon stanovuje, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V Třebíči naplánovali zápisy hned na začátek měsíce.

Po dohodě s řediteli základních škol, jejichž zřizova­telem je město, se zápis v Třebíči uskuteční v pátek 5. dubna od 14.00 do 18.00 a v sobotu 6. dubna od 8.00 do 11.00, v budovách škol ZŠ a MŠ Bartuškova, ZŠ Týnská, ZŠ Benešova, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Horka-Domky, ZŠ Kpt. Jaroše a ZŠ a MŠ Na Kopcích.

Zápisu podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2019 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doložení žádosti doporučením školského poradenského zařízení, přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je nutno doložit doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Rodiče, kteří žádají pro dítě odložení školní docházky, doloží v průběhu zápisu vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří děti přihlašují, jsou povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

Podrobnější informace získají rodiče budoucích prv­ňáčků u vedení jednotlivých základních škol.

  • Facebook
  • Twitter