Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vysočina má nejnižší nezaměstnanost v Česku, skokově vzrostl počet absolvovaných kurzů

/
/
/
208 ZobrazeníV červnu 2024 pokračoval klesající trend v celkovém počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Kraji Vysočina. Počet klesl o 89 lidí na 9 709, počet hlášených volných pracovních míst se mírně snížil na 8 261 a podíl nezaměstnaných osob zůstal stejný jako minulý měsíc, tedy 2,7 %. Ze všech krajů České republiky má Kraj Vysočina nejnižší podíl nezaměstnaných osob, a těsně tak porazila i Prahu.

Pracovní trh je dynamický a neustále se vyvíjí, což vyžaduje, aby jak jednotlivci, tak firmy, byli schopni pružně reagovat na nové technologické požadavky a trendy. Díky úsilí Úřadu práce a projektu Národního plánu obnovy (NPO) mohou lidé z různých profesních oblastí získat potřebné dovednosti pro práci v průmyslu 4.0, který je charakterizován automatizací, digitalizací a integrací moderních technologií do průmyslové výroby a služeb. To je klíčové především pro udržení konkurenceschopnosti jednotlivců na trhu práce.

„Úřad práce v Kraji Vysočina zaznamenal v prvním pololetí roku 2024 značný úspěch v poskytování vzdělávacích kurzů a rekvalifikací v rámci Národního plánu obnovy. Zatímco v prvním pololetí loňského roku se projekt rozbíhal pomalu a pouze 12 osob úspěšně dokončilo vzdělávací kurzy, letos se situace dramaticky zlepšila. V prvním pololetí roku 2024 úspěšně absolvovalo vzdělávací kurzy 439 osob. Tento výrazný nárůst ukazuje na pozitivní vývoj a efektivitu projektu NPO v našem kraji, což přispívá k lepším pracovním příležitostem na trhu práce,“ říká Lenka Nováková, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě, a dodává: „Digitální kurzy jsou dostupné přímo na webu Úřadu práce, který nabízí široký výběr přes tisíc kurzů. Tato nabídka zahrnuje jak velmi odborné kurzy, které jsou určeny pro pokročilé uživatele či odborníky v dané oblasti, tak i kurzy vhodné pro začátečníky, kteří se teprve seznamují s digitálními dovednostmi. Velký nárůst byl také u rekvalifikací, kde na konci prvního pololetí 2024 bylo 2 217 podpořených osob, zatímco v prvním pololetí minulého roku jich bylo pouze 713.“

K 30. červnu 2024 evidovala krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě celkem 9 709 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl opět nižší oproti předchozímu měsíci, konkrétně o 89 lidí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je počet vyšší o 736 lidí.

V průběhu června do evidence uchazečů o zaměstnání přibylo 1 158 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 71 osob méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 165 osob méně.

Z evidence bylo během sledovaného měsíce vyřazeno celkem 1 247 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 297 osob méně než v předchozím měsíci a o 571 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 992, tj. o 309 osob méně než v předchozím měsíci a o 398 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. 869 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 248 méně než v předchozím měsíci a o 192 více než ve stejném období minulého roku.

  • Facebook
  • Twitter