Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vojslavický obloukový most projde opravou, začne už letos

/
/
/
493 ZobrazeníV letošním roce zahájí Ředitelství silnic a dálnic ČR opravu nemovité kulturní památky, tzv. Vojslavického obloukového mostu, dvouúrovňový dálniční most přes údolí řeky Želivky se skládá ze spodního obloukového mostu z let 1939-1950 a horního mostu dokončeného roku 1979.

V současnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) vybralo zhotovitele opravy mostu ev. č. 075.1, který překlenuje silnici třetí třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Jedná se o tzv. dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939-1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako součást páteřní dálnice mezi Prahou a Brnem. Jeho výstavba byla přerušena v roce 1942 v důsledku válečných událostí a podruhé v roce 1950 těsně před jeho dokončením z politického rozhodnutí. Most tedy prošel obdobným stavebním vývojem jako dosud funkční dálniční most přes údolí Šmejkalky nedaleko Senohrab, jehož oprava je také v přípravě. Dokončen a předán do provozu tak byl až při stavbě horního dálničního mostu v letech 1975 až 1979 v rámci výstavby dálničního úseku D1. Dnes je využíván pro místní dopravu mezi Vojslavicemi a Hořicemi a je zařazený na seznam nemovitých kulturních památek České republiky. Projekt opravy tak zohledňuje i požadavky orgánů památkové péče.

Obecným požadavkem těchto orgánů je zachování hmotné i nehmotné podstaty památky, zejména potom „stavu nedokončenosti“ mostního díla, jakožto hlavní charakteristiky památky, která z ní činí jedinečného svědka stavebního vývoje uplynulých let. Cílem opravy je zachování stavby za přispění co možná nejmenších zásahů do vlastní konstrukce, ale při zachování požadované mechanické odolnosti, stability a trvanlivosti díla, jakožto i ostatních požadavků kladených na mostní dílo.
Prvky významně poškozené a prvky nevalné kvality zřízené počátkem 70. let při výstavbě dálnice D1 budou nahrazeny novými replikami. Jedná se zejména o obě vložená pole a zábradlí k nim upevněná a dále pak závěrné zídky a část křídel opěr. Naprostá převaha stávajících konstrukcí bude ovšem sanována na místě s důrazem na co nejmenší zásahy do konstrukce. V rámci stavebních prací je navrženo zajištění pravého křídla jedné z opěr, obnova stávajících ocelolitinových ložisek na opěrách, osazení nových mostních závěrů, výměna části příslušenství a vybavení mostu, souvisící výkopy v přechodové oblasti, změna způsobu odvodnění vozovky na mostě, zhotovení revizních schodišť k opěrám a opravy stávajícího odláždění pod mostem.

V rámci výběrového řízení na zhotovitele obdrželo ŘSD celkem šest nabídek. Tu ekonomicky nevýhodnější předložila společnost POOR, a. s., která opravu mostu na pomezí Benešovska a Pelhřimovska provede za 89,56 milionu korun bez DPH (předpokládaná hodnota zakázky byla 93,17 milionu korun bez DPH). Předpokládaný termín zahájení prací je ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

  • Facebook
  • Twitter