Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Veřejné projednání ideové studie Stříbrného údolí v Jihlavě

/
/
/
689 ZobrazeníVeřejnost se může vyjádřit k rozvoji území podél řek Jihlavy a Jihlávky
Cílem setkání zástupců města s veřejností je představit obsah Ideové urbanistické studie řešící území podél řek Jihlavy a Jihlávky od Rantířova po Rančířov a stanovit priority rozvoje vybraných lokalit.

Setkání se uskuteční v areálu bývalé továrny Modeta vedle Zoologické zahrady Jihlava v Březinových sadech 441/2, v úterý 21. května od 17.00 do 20.00.

„Při setkání chceme současně diskutovat o rozvoji území s přihlédnutím ke klimatickým změnám, jako je sucho a kůrovcová kalamita, které budou v blízké budoucnosti stále více ovlivňovat podobu a kvalitu života v lokalitách Stříbrného údolí,“ uvedl náměstek pro oblast územního plánování Vít Zeman.

Druhá část setkání bude věnována diskusi o konkrétních lokalitách, které Stříbrné údolí tvoří, jako jsou Staré Hory, Český mlýn, okolí Robinsona, Amfiteátr Heulos nebo Stará Plovárna.

„V rámci diskusí bychom rádi propojili pohled města, obyvatel a organizací, spolků nebo firem, které v lokalitách vyvíjejí svou činnost,“ doplnil Vít Zeman.

Výstupem ze setkání budou připomínky a podněty, které budou do studie zapracovány. Studie bude následně přeložena Zastupitelstvu města Jihlavy ke schválení a povede k nastavení kroků směřujících k realizaci vybraných opatření nebo záměrů.

  • Facebook
  • Twitter