Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ve žďárské knihovně o světě médií besedují středoškoláci i nejstarší generace

/
/
/
398 ZobrazeníBibliotheca inspirans 2022 je ocenění pro knihovny, které svým návštěvníkům nápaditým způsobem pomáhají s lepší orientací ve spleti rozporuplných informacích. Žďárská Knihovna Matěje Josefa Sychry se díky svým vzdělávacím akcím stala jednou ze sedmi oceněných. Vyhlášení proběhlo v Olomouci ve čtvrtek 15. září na největší knihovnické konferenci Knihovny současnosti 2022.

„Veřejné knihovny už dávno nejsou jen regály s knihami. Jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, učí veřejnost pracovat s informacemi. Také vytvářejí prostor pro dialog a celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění,“ vysvětluje Andrea Studihradová z České spořitelny, která ocenění Bibliotheca inspirans společně s Nadací OSF organizuje.

V roce 2022 proběhl první ročník zaměřený na mediální vzdělávání. Za své aktivity, kterými inspirují i další knihovny, bylo oceněno celkem 7 knihoven, od velkých krajských až po ty menší v obcích pod 50 tisíc obyvatel. Vyhlášení oceněných proběhlo v Olomouci 15. září na největší knihovnické konferenci Knihovny současnosti 2022. Bibliotheca inspirans je v současnosti jediné ocenění v Česku, které nevzniklo uvnitř knihovnické obce, ale přichází jako podpůrný impuls z vnějšku.

Kateřina Hošková při slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven, foto archiv SDRUK, Milan Říský

„Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Skrze toto ocenění jim dáváme jasně najevo, že si jejich práce vážíme. Chceme, aby naši spoluobčané, zřizovatelé knihoven i státní úředníci stejně jasně jako my viděli, jak inspirativní mohou knihovny být,“ říká Tereza Lišková z Nadace OSF, která s knihovnami právě na rozvoji mediálního vzdělávání dlouhodobě spolupracuje.

Žďárská knihovna se mediální gramotnosti věnuje velmi aktivně. „Cítila jsem, že knihovna by měla být institucí, která dá dětem a dospívajícím vhled, jak se k mediálním zprávám stavět. Jsme zaplaveni informacemi a měli bychom je umět kriticky zhodnotit,“ vysvětluje knihovnice Kateřina Hošková důvod, proč začala v knihovně pořádat tematické besedy pro školy. A snaží se to dělat atraktivním způsobem.
„Hodně používám videa, protože na ně děti reagují mnohem lépe než na hodinové povídání. Vycházím třeba z Kovyho mediálního ringu, což jsou čtyřminutové spoty, kde je vše skvěle vysvětlené. Když děti vidí, že jim informace podává tenhle populární youtuber, tak je berou. Snažím se je co nejvíce zapojovat. Na konci je rozdělím do skupin a rozdám jim články, které mají kriticky zhodnotit právě podle otázek z mediálního ringu,“ popisuje knihovnice. Besedy naplno běží od letošního jara a Kateřina Hošková v nich plánuje pokračovat. Tereza Lišková z Nadace OSF věří, že knihovnice ve svém úsilí vytrvá: „Žďárská knihovna spolupracuje s různými typy středních škol a s žáky pak otevírá důležitá témata, která by v běžném školním provozu mohla pod návalem dalších povinností zůstat někde na okraji.“


Otázky týkající se světa médií probírá knihovnice i se žďárskými seniory. Do cyklu přednášek Knihovna seniorům pozvala Jaroslava Valůcha z organizace Transitions, který se mediálnímu vzdělávání starší generace věnuje dlouhodobě. „Starší lidé někdy mají větší tendenci věřit všemu, co se píše. Na podzim chceme tuto přednášku udělat znovu,“ popisuje Kateřina Hošková. A má další plány. Za mikrogrant, který knihovna v rámci ocenění obdržela, by ráda zrealizovala přednášku nějakého známého žurnalisty: „Myslím, že by to pro děti a studenty mohlo být zajímavé.“
Kateřina Hošková původně vystudovala jazyky na pedagogické fakultě, ale po třicítce se rozhodla vystudovat ještě knihovnictví. „Jsem knihovnice tělem i duší,“ směje se. „Chodím sem do práce hrozně ráda a myslím, že to čtenáři poznají a ocení. S kolegyněmi se jim snažíme návštěvu knihovny co nejvíce zpříjemnit. Usmíváme se, poradíme, pomůžeme, mají tu zázemí, kde mohou společně pobýt. A všechno mají zadarmo, včetně akcí a přednášek. Když sem chci nalákat mladé, řeknu jim, že tu máme wi-fi zdarma. Ať se sem klidně posadí na celý den s notebookem. Knihovny dnes plní různé funkce a je důležité, aby si je lidé našli a cítili se v nich dobře,“ uzavírá Kateřina Hošková.

  • Facebook
  • Twitter