Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ve středu odstartuje oprava silnice ze Ždírce nad Doubravou k hranicím Pardubického kraje

/
/
/
982 ZobrazeníVe středu 23. června zahajuje Ředitelství silnic a dálnic ČR opravu silnice I/34 od Ždírce nad Doubravou až na hranici s Pardubickým krajem. Celkem bude opraveno 3,2 kilometru povrchu vozovky, která má už v tomto úseku řadu poruch.

Provedená diagnostika ukázala rozpad vozovkových vrstev, lokální poruchy podloží nebo zhoršené odvodnění a vozovka je v podstatě na konci její životnosti. Cílem opravy je tak zlepšení jejího technického stavu, zkvalitněni povrchu komunikace a celkově i prodlouženi životnosti vozovky. Práce provede společnost Skanska, a. s., která ze šest uchazečů o nabídla v rámci veřejného výběrové řízení nejvýhodnější ekonomickou nabídku.
Plošná oprava silnice I/34 začíná zhruba 170 metrů před koncem města Ždírec nad Doubravou a přes Kohoutov a Benátky pokračuje až na hranici Kraje Vysočina s Pardubickým krajem. Oprava bude v souladu s výsledky diagnostiky prováděna odfrézováním asfaltové obrusné a ložní vrstvy vozovky a následnou pokládkou dvou nových vrstev v odpovídajících tloušťkách. V předem stanovených částech vozovky a v částech určených kontrolou po odfrézování bude nutné vozovku sanovat.
Kromě vlastní opravy vozovky bude provedena také oprava nezpevněných krajnic, pročištění silničních příkopů, či výměna nebo doplnění silničních ocelových svodidel (vybavena vodícími odrazkami). Pročištěny budou trubní propustky pod silnicí I/34 a také propustky pod sousedními sjezdy, u nichž budou navíc stávající kolmá čela nahrazena z důvodu bezpečnosti silničního provozu šikmými čely. V rámci stavby bude obnoveno vodorovné dopravní značení a případně doplněno či upraveno stávající svislé dopravní značení. Dojde i na výměnu a doplnění směrových silničních sloupků (pružné ploché plastové).
Abychom všechny tyto práce mohli provést, bude třeba silnici I/34 v opravovaném úseku zcela uzavřít a tranzitní dopravu převést obousměrně na značenou objízdnou trasu po silnici I/37 na Trhovou Kamenici a dále po silnici II/343 na Hlinsko, kde se opět napojí na silnici I/34.
Zvláštní obousměrná objízdná trasa je pak určena pro autobusovou dopravu ve směru na Krucemburk a dále po silnici III. třídy s napojením na opravovanou silnici I/34 před Hlinskem.
S úplnou uzavírkou opravovaného úseku silnice I/34 musí řidiči počítat až do začátku nového školního roku.

  • Facebook
  • Twitter