Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V ulicích Jihlavy probíhá výzkum o identitě Jihlavanů

/
/
/
585 ZobrazeníTazatele spolku Socionaut lze v Jihlavě potkat od 13. července. Kvalitativní antropologicko-sociologický výzkum má identifikovat obyvatele Jihlavy, kteří zde bydlí bez trvalého přihlášení. Získaná data budou sloužit jako odrazový můstek pro připravovanou informační kampaň Staň se Jihlavákem.

Podle množství produkovaného odpadu a dalších dat může v Jihlavě bydlet jiný počet lidí, než ukazují oficiální statistiky. Jihlavanů přihlášených k trvalému pobytu je přibližně 50 tisíc. Pokud by tady žilo víc obyvatel a využívali služby a infastrukturu města, tak by na to město doplácelo. A protože Jihlava nechce zdarma poskytovat jednotlivé výhody městské infrastruktury lidem, jejichž daňové výnosy končí v pokladnách jiných obcí, vedení města iniciovalo vznik kampaně nazvané Staň se Jihlavákem. Ta má za cíl zvýšit počet trvale přihlášených obyvatel.

„Ještě před startem kampaně je ale potřeba určit, kolik lidí a hlavně proč v Jihlavě vůbec bydlí, případně z jakého důvodu zde nemají zapsané trvalé bydliště. Výzkum by měl identifikovat mezi místními obyvateli skupinu tzv. nejihlaváků a zmapovat jejich postoje a motivace, popsat jejich vztah k městu. Teprve potom budeme mít možnost srovnávat jejich postoje s postoji trvale přihlášených Jihlavanů. Důležité je také zjistit nejčastější důvody proč se lidé Jihlavany chtějí stát, případně jaké výhody by je k takovému kroku přesvědčily,“ uvedla primátorka Karolína Koubová.

Kvalitativní výzkum pro Jihlavu provádějí pracovníci spolku Socionaut, které je možné potkat v ulicích od 13. července do 30. září. První fáze výzkumu zahrnuje rozhovory v ulicích města vedené školenými tazateli. Po zpracování dat z těchto rozhovorů se přistoupí k další fázi, ve které se budou již konkrétní témata dál rozebírat diskuzemi ve skupinách nejihlaváků.

Výstupem výzkumu, který vyjde asi na 150 tisíc korun, má být komplexní analýza identity města a jeho obyvatel, a to společně s návrhy dalšího postupu. „Podle tohoto výzkumu bude možné funkčně nastavit kampaň Staň se Jihlavákem tak, aby byla co nejúčinnější,“ doplnila primátorka.

  • Facebook
  • Twitter