Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Telči připravují přednášku a výstavu o protektorátním školství

/
/
/
659 ZobrazeníProtektorátní školství a mimoškolní výchova budou tématem přednášky, kterou pořádá územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči v pondělí 19. listopadu v 17.00 v Lannerově domě v Hradecké 6. Přednáší Magda Šustová z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Jan Špringl z Památníku Terezín.

Na přednášku naváže vernisáž výstavy Školákem v protektorátu.

Přednáška přiblíží nelehké období protektorátu Čechy a Morava z pohledu školního prostředí a mimoškolní výchovy mládeže, k němuž se váže výstava Školákem v protektorátu. Výstava vznikla jako jeden z výstupů projektu Školákem ve válečných letech, na němž se podílely: Památník Terezín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Institut Terezínské iniciativy a Národní institut dalšího vzdělávání. Projekt si klade za cíl přiblížit mladým generacím projevy totalitního režimu, vést mládež ke kladnému vztahu k demokratickému systému a podílet se na vybudování jejích postojů odmítajících rasismus, xenofobii, nacionalismus, antisemitismus a další formy nesnášenlivosti a intolerance ve společnosti. Od zahájení projektu v roce 2015 se do něj zapojilo patnáct základních a středních škol v České republice. Školní týmy pod metodickým vedením pedagogů a odborných pracovníků organizátorských institucí zpracovávaly zvolené téma spojené se školstvím na území Protektorátu či odtrženého pohraničí v letech 1938–1945. Své badatelské výsledky pak prezentovaly v rámci výstavy, která měla premiéru na jaře 2017 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době výstava putuje po České republice.

„Mám radost, že se nám podařilo v Telči výstavu obohatit nejen o přednášku historiků, ale také o dochované písemnosti, fotografie a další předměty spojené s výukou na školách v první polovině minulého století, jež laskavě věnovali nebo zapůjčili pamětníci a občané Telče. Výstavou bychom chtěli u příležitosti výročí republiky připomenout, jak důležitou roli má pro uchování demokracie výchova a vzdělávání,“ konstatuje Naděžda Rezková Přibylová z generálního ředitelství Národního památkového ústavu, která se na přípravě výstavy podílí.

Výstava bude otevřena v pracovních dnech do 14. prosince od 10.00 do 15.00 v prostorách Lannerova domu v Telči.

  • Facebook
  • Twitter