Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Telči pokřtili knihu o lidové architektuře v Kraji Vysočina

/
/
/
860 ZobrazeníNovou publikaci o lidové architektuře na Vysočině slavnostně pokřtili v Národním památkové ústavu v Telči za účasti autora Ivana Mináře, ředitele územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavla Macků a redaktora Miloslava Záškody.

Knihou o lidové architektuře dostává čtenář do rukou práci doslova průkopnickou a to v mnoha ohledech. Jedná se o první práci, která se tomuto tématu věnuje systematicky a která svým zaměřením pokrývá celou Vysočinu. Obsah publikace překračuje pouhý etnografický popis a dává čtenáři možnost poznat i to, co se skrývá za zdobnými štíty. Autor Ivan Minář aplikuje metodu stavebněhistorického průzkumu, typickou pro památkovou péči, právě na oblast lidového stavitelství.

„Díky tomu se čtenář dozví o genezi zděných staveb 19. století, které doposud stály stranou odborného zájmu, alespoň v námi sledovaném území. Dozví se také o jednotlivých konstrukcích a jejich funkcích a dispozicích zkoumaných objektů, tedy o tom, jak žili a bydleli naši předkové před nějakými sto lety, v době nepříliš vzdálené“, konstatuje Miloslav Záškoda, vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systému z telčského pracoviště Národního památkového ústavu, který se na knize redakčně podílel.

Kraj Vysočina je relativně nový administrativně územní celek, který se skládá z území několika dřívějších krajů a navíc jím prochází historická zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Region Vysočiny byl vždy z hlediska badatelského zájmu a výzkumu lidové architektury periferií. Dosavadní výzkumné a dokumentační aktivity ho pokrývaly nerovnoměrně a některé oblasti zůstávaly zcela nepovšimnuty. Předkládaná kniha chce tento dluh napravit a zaplňuje bílá místa na mapě.

Publikace Lidová architektura v Kraji Vysočina: zděné stavby 19. století je určena širokému okruhu čtenářů, nejen majitelům zděných staveb 19. století. Měla by být k ruce poučenému zájemci, který se chce naučit vnímat realitu kolem sebe a chce lépe porozumět prostředí, ve kterém žije. Mohla by být užitečná muzejníkům, etnologům, památkářům a dalším odborníkům.

„Bylo by skvělé, kdyby našla cestu zvláště k samosprávám a starostům menších sídel a obcí, kteří mohou ovlivnit zachování této dosud nedoceněné části kulturního dědictví“, dodává Záškoda.

Obálka knihy

Knihu je možné zakoupit v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči (Hradecká 6). Její cena je 380 Kč. Bude rovněž k dispozici na e-shopu Národního památkového ústavu.

  • Facebook
  • Twitter