Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

V Jihlavě se bude diskutovat rozvoj dopravy

/
/
/
386 ZobrazeníBude se v Jihlavě dále rozvíjet veřejná doprava? Jak má město naložit s parkováním? Dokážeme řešit kolony na hlavních komunikacích? Je v Jihlavě prostor pro sdílená městská kola nebo elektromobily?

Podobné otázky si před Vánoci kladl tým odborníků na jihlavské radnici. V návaznosti na dokončenou analýzu projektu Jihlava [ne]jede a vyhodnocenou Názorovou mapu dopravy vznikly dvě možnosti řešení nejpalčivějších problémů města, tzv. scénáře mobility. „Dva scénáře představují různé cesty, kterými lze dojít prakticky ke stejným přínosům. Právě o rozdílech v přístupu k řešení bychom chtěli vést diskuzi se všemi, koho se téma dopravy ve městě dotýká. Zajímat nás bude, jaký scénář mobility získá větší podporu,“ řekl projektový manažer Daniel Šesták. 

První scénář chce více motivovat uživatele k aktivnímu pohybu nebo jízdě veřejnou dopravou namísto automobilu v každodenním cestování. Vznikly by další chodníky a cyklostezky, stejně jako by posílily linky MHD. Město by si tím otevřelo možnost lépe regulovat dopravní zatížení citlivých částí města, jako jsou historické jádro, rezidenční nebo rekreační oblasti. Jihlava se v tomto scénáři chce stát městem s dobře propojenými službami v mobilitě a minimální stopou dopravy zanechanou na životním prostředí.

Druhý scénář chce rovnoměrně rozvíjet všechny druhy dopravy, aby sloužily všem občanům a návštěvníkům města. Město by řešilo dopravní zatížení centra nebo rezidenčních čtvrtí výstavbou nových komunikací a parkovišť, ale také infrastruktury pro veřejnou dopravu. Jihlava v tomto scénáři chce poskytnout přístupnou a bezstarostnou mobilitu všem uživatelům, s přiměřenou regulací dopravy, pokud existují rovnocenné alternativy.

Výsledky workshopu budou důležitým krokem ke společné vizi mobility. Na jejím základě pak tým odborníků vybere konkrétní projekty a opatření, kterými bude možné uvést koncepci do reality. Tento návrh projektu Jihlava [ne]jede bude představen ještě před letními prázdninami. 

Text: Vendula Kadlecová

  • Facebook
  • Twitter