Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Tři králové letos zazpívají na Vysočině pouze online

/
/
/
704 ZobrazeníTříkrálová sbírka roku 2021 je v plném proudu. Vzhledem ke stále trvajícímu nepříznivému vývoji epidemie Covid-19 v České republice byla však letošní kontaktní forma sbírky zrušena. Oblastní charita Žďár nad Sázavou připravila tradiční sbírku prostřednictvím online prostředí.

K dispozici je online kasička umístěná na www.trikralovasbirka.cz.
Ke svému finančnímu příspěvku je nutné uvést název charity, obce či PSČ, tak bude tříkrálový dar přiřazen Oblastní charitě Žďár nad Sázavou.

Odesláním financí na tříkrálový účet: 66008822/0800, vs: 77706800.

Darovat finance mohou lidé i prostřednictvím webových stránek na www.zdar.charita.cz, odkaz Tříkrálová sbírka.

Fyzicky mohou případní zájemci přispět vložením peněz do kasičky, která je umístěná v obcích. Seznam kasiček ve větších městech je umístěn na webových stránkách charity v sekci Tříkrálová sbírka. Menší obce jsou v kompetencích příslušných asistentů koordinátora Tříkrálové sbírky.

„Pro koledníky, kteří do ulic nevyrazí, je letos připravená i tříkrálová soutěž. Mohou se zapojit v rodině, s kamarády, spolužáky, zkrátka s těmi, kteří by se za normálních okolností na koledu vydali. Zájemci se mohou zúčastnit jakýmkoliv kreativním nápadem, vyjma kontaktní koledy. Tak svým podstatným dílem podpoří propagaci největší celorepublikové kampaně. Více informací naleznou rovněž na našem webu,“ vysvětluje Michaela Kuchtová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro oblast Žďárska, která navíc vzkazuje všem koledníkům: „Velmi děkujeme Vám všem, kteří jste se těšili na letošní koledu, chtěli podpořit naše služby a předat radostnou zprávu. Snad si vše v příštím roce vynahradíme.“

Povědomí o sbírce se žďárská charita rozhodla rozšířit i prostřednictvím tzv. online benefice, a to ve spolupráci s místními základními uměleckými školami okresu. Žáci všech oborů mohou své umění sdílet na facebooku nebo youtube kanálu charity.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je pro nás velmi důležitý, protože pomáhá právě tam, kde finance nejvíce chybí anebo se obtížně získávají. V letošním roce to platí dvojnásobně. S velkými obavami sledujeme změny v daňovém systému, na které se stejnou obavou reagují obce i kraj, které jsou našimi podporovateli. Už nyní máme zprávy, že objem financí určený pro naše služby bude v tomto roce i z těchto důvodů omezený. Proto je pro nás výtěžek Tříkrálové sbírky letos zásadní,“ sdělila Jana Zelená, ředitelka žďárské charity.

  • Facebook
  • Twitter