Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Terapie v Denním stacionáři v Golčově Jeníkově

/
/
/
169 ZobrazeníV denním stacionáři v Golčově Jeníkově mají zájemci se pravidelně zapojit do některé z terapií – canisterapie, muzikoterapie, arteterapie – především enkaustiky (malování horkým voskem), nebo práce s keramickou hlínou. Terapie mají 1x měsíčně skupinovou formu, zájemci se jim mohou věnovat během měsíce i individuálně.

Terapie jsou součástí projektu Denní stacionář a denní aktivity Domova Háj v Golčově Jeníkově – podpora nově vzniklé ambulantní služby v komunitě, který realizuje Domov Háj, p. o., od 1. duna letošního roku.
Denní stacionář v Golčově Jeníkově zahájil činnost 1. prosince 2023 a zajišťuje službu pro lidi starší 18 let s mentálním znevýhodněním, případně v kombinaci s tělesným nebo smyslovým znevýhodněním, kteří mají sníženou soběstačnost, a pro lidi s poruchou autistického spektra, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají pobytovou službu. Kapacita denního stacionář je 12 osob v jeden okamžik. Služba je zajišťována od pondělí do pátku od 7.00 do 16.30.

Cílem práce s lidmi v denním stacionáři je podpora samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti.
Posláním služby je poskytování nezbytné individuální podpory lidem lidem s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, rozvoj jejich schopností, dovedností a sociálních kontaktů.
Denní stacionář v Golčově Jeníkově je ambulantní službou Domova Háj, p. o., který zřizuje Kraj Vysočina.

  • Facebook
  • Twitter