Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Statut centra vysoce specializované péče pro léčbu dětského diabetu pro dětské oddělení novoměstské nemocnice

/
/
/
389 ZobrazeníDiabetes. Diagnóza, která čím dál více trápí nejen dospělé, ale i děti. Dětské oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě v letošním roce získalo statut vysoce specializovaného centra pro péči o děti s diabetem.

„Naše dětská diabetologická ambulance tento statut nikdy neměla, získávaly ho jen velké krajské nebo fakultní nemocnice. Letos se nám ale podařilo splnit všechny požadované podmínky,“ říká primář dětského oddělení novoměstské nemocnice Matouš Záleský.
Dětská diabetologie má v novoměstské nemocnici dlouholetou tradici. V současné době ji tvoří tým ve složení dvou lékařů Matouše Záleského a Zdeňky Ježové a edukační sestry Františky Sekerášové. Pro získání statutu centra vysoce specializované péče pro léčbu dětského diabetu bylo nutné doložit mimo jiné to, že ambulance eviduje určitý počet pacientů, má kvalitní přístrojové vybavením a proškolený personál s dostatečnou praxí a zkušeností. „Museli jsme doložit, že jsme schopni poskytovat moderní způsoby léčby. Například používání inzulínových pump a glukózových senzorů. Další podmínkou bylo lůžkové zařízení s jednotkou intenzivní péče a návaznost na další obory a specializace – sociální pracovníky, spolupracující další diabetologické ambulance, laboratoře a podobně,“ vyjmenovává Matouš Záleský.
Pacientů s diagnostikovaným diabetem stále přibývá. V dětské diabetologické ambulanci novoměstské nemocnice aktuálně pečují o třiapadesát dětí. „Před deseti lety jsme měli čtyři pět nových dětských diabetiků za rok. V posledních letech jich je třeba i deset,“ pokračuje primář dětského oddělení.
Novoměstská diabetologická ambulance může nyní díky udělení statutu centra vysoce specializované péče pro léčbu dětského diabetu provádět více výkonů, než tomu bylo doposud. „Máme třetinu pacientů, kteří jsou na inzulínové pumpě. Používáme hybridní uzavřené smyčky, což je technologická novinka, která byla pro použití u dětí schválena v roce 2021. Některé výkony, třeba zavádění inzulínových pump, byly doposud vázány na dobrozdání vyšších pracovišť. Nyní můžeme garantovat komplexnější péči,“ uzavírá Matouš Záleský.

  • Facebook
  • Twitter