Slavnostní otevření parkoviště P+R a světelné křižovatky v Žižkově ulici v Jihlavě – Vysočina-news.cz
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Podpořte nás prosím.

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

img

Slavnostní otevření parkoviště P+R a světelné křižovatky v Žižkově ulici v Jihlavě

/
/
/
1196 ZobrazeníV úterý 17. prosince proběhlo slavnostní otevření nově dokončeného parkoviště P+R v Žižkově ulici v Jihlavě a navazující úpravy křižovatky ulic Žižkovy a Rantířovské.

Výstavba parkoviště P+R v Žižkově ulici byla ukončena k poslednímu říjnu 2019. V rámci této etapy projektu byly vybudovány dvě autobusové zastávky MHD s přístupovými chodníky, vlastní parkoviště P+R s kapacitou 110 parkovacích míst včetně veřejného osvětlení, příjezdové komunikace, chodníků, terénních a vegetačních úprav a souvisejících prací. Odvodnění plochy parkoviště je řešeno formou zasakovacího systému s retenční nádrží, která může být využita pro zavlažování veřejné zeleně. Součástí první etapy díla bylo rovněž vybudování nového vstupu na ústřední hřbitov z prostoru parkoviště.

V prosinci 2019 byla dokončena celková úprava přilehlé křižovatky Žižkova-Rantířovská včetně výstavby světelného signalizačního zařízení, rozšíření jízdních pruhů a navazujících chodníků s veřejným osvětlením. Původně plánovaný termín dle uzavřené smlouvy o dílo byl stanoven na květen 2020, takže se stavební práce této etapy podařilo výrazně zkrátit.

Zhotovitelem stavby byla společnost EUROVIA CS, a. s., která převzala dokončení díla po původním zhotoviteli, kterým byla společnost PSJ, a. s., která stavební práce nedokončila z důvodu insolvenčního řízení a v září minulého roku opustila staveniště.

Realizace výstavby parkoviště P+R a související infrastruktury je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace s předpokládanou dotací ve výši 12,697 milionů korun. Kraj Vysočina přispěl finančním darem v hodnotě 1,542 milionu korun na výměnu povrchu komunikace Žižkova.

  • Facebook
  • Twitter