Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Školáci se mohou přihlásit do soutěže Poznej a chraň přírodu Vysočiny!

/
/
/
821 ZobrazeníPřírodovědci jihlavského muzea vyhlašují korespondenční soutěž Poznej a chraň přírodu Vysočiny!  Zaměřuje se na přírodu regionu a její ochranu a přihlásit se může kdokoli, kdo je žákem druhého stupně základní školy nebo studentem nižšího ročníku víceletého gymnázia.

Soutěžit mohou jednotlivci i týmy, třeba celé třídy. Zadání je možné stáhnout z webových stránek Muzea Vysočiny Jihlava.
Řešení musí účastníci posílat v elektronické podobě e-mailem (předmět Poznej a chraň přírodu Vysočiny!) na adresu: bezdeckova@muzeum.ji.cz, odevzdávat vypracované na samostatných papírech v zalepené obálce zřetelně označené Poznej a chraň přírodu Vysočiny! v pokladně muzea nebo pošlete poštou (v obálce označené Poznej a chraň přírodu Vysočiny!). Nezapomeňte připojit kontakt, pomocí nějž s vámi budou pracovníci v případě potřeby komunikovat. Odpovědi, fotografie a nákresy musí být označeny čísly příslušných otázek tak, aby bylo jasné, k čemu se vztahují.
Zveřejnění výsledků proběhne v průběhu Týdne vědy a techniky na začátku listopadu 2019. Odpovědi na otázky musí účastníci dodat do 13. října 2019.

Úspěšní řešitelé budou pozváni do muzea na besedu se zaměstnanci přírodovědného oddělení a obdrží ceny.

1. místo – Společnou vstupenku do muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, balíček zahrnující permanentní vstupenky do přírodovědných expozic Muzea Vysočiny Jihlava a na hrad Roštejn – trasa B v roce 2020 a na přírodovědné akce (výstavy, přednášky) konané v Muzeu Vysočiny Jihlava v roce 2020 + knižní odměnu

2. místo – Společnou vstupenku do muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, balíček zahrnující jednorázové volné vstupenky do přírodovědných expozic Muzea Vysočiny Jihlava, na hrad Roštejn – trasa B v roce 2020 a na přírodovědné akce (výstavy, přednášky) konané v Muzeu Vysočiny Jihlava v roce 2020 + knižní odměnu

3. místo – Společnou vstupenku do muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, jednorázové volné vstupenky do přírodovědných expozic Muzea Vysočiny Jihlava a na hrad Roštejn – trasa B + knižní odměnu

Ostatní – volnou vstupenku na přírodovědnou výstavu a přírodovědné přednášky konané v Muzeu Vysočina Jihlava v roce 2020.

Pokladna muzea – Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58, 586 01 Jihlava, tel. 567573880
Poštovní adresa – Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, 58601 Jihlava

  • Facebook
  • Twitter