Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnice u Jitkova mezi Brodem a Ždírcem by se měla do několika let proměnit

/
/
/
756 ZobrazeníSilnice I/34 v délce 1 840 metrů u Jitkova nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ani platným technickým předpisům a normám. Ředitelství silnic a dálnic ČR proto připravuje její úpravu.

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina vydal rozhodnutí stran zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA , ve kterém zatím nepravomocně rozhodl, že připravovaná stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude tedy dále posuzován podle uvedeného zákona.
Souběžně s tím připravuje Ředitelství dálnic a silnic ČR stavební dokumentaci ve stupni DÚR, aby v první polovině roku 2022 požádali o vydání územního rozhodnutí. Aktuálně je plánovaný termíny výstavby stanoven na rok 2024 a předpokládaná cena stavby je 264 670 678 Kč bez DPH.

Hlavním účelem přeložky silnice I/34 je proto odstranění nevyhovujících směrových oblouků o poloměrech zhruba 77 metrů, resp. 114 metrů, a také nebezpečné odsazené stykové křižovatky se silnicemi III/3508 a III/34529 propojující Jitkov a Střížov, která bude nově nahrazena čtyřramennou okružní křižovatkou. Rovněž výškové řešení stávající trasy není optimální pro vedení silnice první třídy. V úseku se nachází poměrně prudké stoupání k horizontu a poté i prudké klesání k údolí Jitkovského potoka. To vše přes vypuklý výškový oblouk o poloměru zhruba 1500 metrů, vyhovující pouze návrhové rychlosti 60 km/h. Díky provedení směrové a výškové úpravy silnice a také zřízením přídatného pruhu pro pomalá vozidla ve směru na Havlíčkův Brod dojde k výraznému zlepšení plynulosti provozu a odpovídající navrhované rychlosti minimálně 80 km/h podle platné normy, snížení poměrně silné nehodovosti, k níž v tomto úseku silnice z popsaných nevyhovujících důvodů dochází a tedy současně zvýšení bezpečnosti dopravy ve sledovaném úseku.

Mapa navrhované trasy silnice mezi Havlíčkovým Brodem a Ždírcem nad Doubravou

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter