Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnice I/19 mezi Ronovem nad Sázavou a Novými Dvory projde rekonstrukcí

/
/
/
685 ZobrazeníCelkem devět nabídek obdrželo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) v rámci výběrového řízení na zhotovitele opravy silnice I/19 v úseku mezi Ronovem nad Sázavou a Novými Dvory včetně průtahu obcí na hranicích Havlíčkobrodska a Žďárska.

ŘSD původně plánovalo opravit 2815 metrů vozovky už v roce 2022, ale kvůli souběhu dalších staveb a nutnosti vedení objízdné trasy po silnici I/19 bylo zahájení přesunuto na letošní stavební sezonu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zadávací dokumentace činí 54 008 114 korun bez DPH. Mimo ceny je také soutěžena na čas, tedy i dobu pro uvedení stavby do provozu. Výběrová komise aktuálně hodnotí všechny nabídky dle kritérií stanovených zadávací dokumentací.
Vozovka v inkriminovaném úseku silnice I/19 je už ve špatném stavebním stavu, na což poukazuje mimo jiné výskyt různých typů trhlin, hloubkové koroze nebo výtluků. Účelem opravy je především zlepšení technického stavu a zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak prodloužení životnosti vozovky. Za tímto účelem dojde k odfrézování obrusné a ložní asfaltové vrstvy vozovky v celkové tloušťce 100–110 mm a pokládce nových asfaltových modifikovaných vrstev. Diagnostika ukázala, že ve dvou úsecích je už nezbytné provést také lokální sanace konstrukčních vrstev vozovky. Celkem se zatím jedná o 500 metrů, přičemž další nutnost sanací může vyvstat po vyfrézování ložné vrstvy. Pracovat se bude také nezpevněných krajnicích, pročištění silničních příkopů a popř. doplnění silničních ocelových svodidel.


ŘSD předpokládá, že oprava bude probíhat za provozu po polovinách vozovky s kyvadlově řízeným provozem. V úsecích, kde bude nutné konstrukci vozovky sanovat, by mohlo dojít k úplné uzavírce komunikace. Opravený úsek jako celek by měl být uveden do provozu za tři měsíce od zahájení prací. To je v plánu v průběhu první poloviny roku v závislosti na časovém postupu výběrového řízení i koordinaci dalších staveb v lokalitě.

  • Facebook
  • Twitter