Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Pražský komorní balet v Horáckém divadle Jihlavarn n

/
/
/
448 Zobrazenírn

Choreograf a bývalý tanečník Pražského komorního baletu a baletu Národního divadla Tom Rychetský je Jihlavák a v současné době pracuje v Horáckém divadle, kde mj. spolupracuje na pohybové stránce inscenací, např. je autorem choreografie pro dokudrama 3100°C mé krve, které je zpracované jako pohybové divadlo, aktuálně spolupracuje na inscenaci Čechovova Racka (premiéra 10. 2. 2018).

„Prvotním impulzem a v podstatě i inspiračním motorem pro mě byla samotná hudba a její obsah – jedná se o Rekviem Antonína Dvořáka. Z něho jsem se snažil citlivě odebrat zhudebněné liturgické texty,“ říká choreograf Tomáš Rychetský. „Rekviem jako takové je každopádně veliké a složité téma. Proto jsem ke spolupráci na námětu, částečně i režii a celkovém pojetí přizval režiséra Pavla Šimáka.“

Antonín Dvořák zkomponoval Rekviem na začátku vrcholného období své tvorby, v roce 1890. Skladba se neváže ke konkrétní osobě či události, ale je jedinou velkou reflexí obecně znepokojivých otázek lidského bytí, žalu a útěchy ve smrti, smyslu žití a umírání, stejně jako naděje. „Rekviem je samozřejmě mše za zemřelé. V našem ztvárnění se však snažíme o vyjádření víry, že životní energie nemůže jednoduše zmizet, jen se proměňuje a je předávána dál a stejně jako třeba tanec, má nekonečně mnoho podob,“ doplňuje Rychetský. 

Komponovaný večer Pražského komorního baletu představí kromě zmíněné premiéry i úspěšnou reprízu kreace Nevyřčené ticho taktéž v choreografii Tomáše Rychetského a reprízu díla Černé zrcadlo v choreografii Hany Polanské Turečkové.

Foto: Horácké divadlo Jihlava

rn n

  • Facebook
  • Twitter