Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Nadační fond Albert rozdělil na Vysočině 270 000 korun dobročinným projektůmrn n

/
/
/
374 Zobrazenírn

„Velmi nás těší, že se díky běžnému nákupu v Albertu mohli lidé blíže seznámit s činností dětských domovů či neziskových organizací v jejich okolí a organizace měly možnost představit svou práci veřejnosti,“ řekla Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert. „Zákazníci na Vysočině podpořili například muzikoterapii, kurzy autoškoly, dětské tábory či různorodé volnočasové aktivity pro děti ze sociálně ohroženého prostředí. Patří jim za to naše velké poděkování,“ upřesnila.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil v Jihlavě Kraj Vysočina. „Náš kraj velmi oceňuje snahy společností, které ve své firemní politice uplatňují princip společenské odpovědnosti. Díky Nadačnímu fondu Albert budou mít znevýhodněné děti snadnější vstup do běžného života, zejména větší šanci uplatnit se v budoucnu na trhu práce,“ sdělil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Program Bertík pomáhá je součástí aktivit Nadačního fondu Albert a v souladu s jeho posláním podporuje projekty zaměřené na vzdělávání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Bertíci pomáhají s autoškolou

V každém ze tří regionů na Vysočině se o hlasy zákazníků ucházely dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování zákazníků v 18 místních obchodech Albert rozdělil více než čtvrt milionu korun.

Mezi šestici podpořených organizací na Vysočině patří Výchovný ústav Velké Meziříčí, Dětský domov Jihlava, Společnost Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Jemnice a Dětský domov Náměšť nad Oslavou. 

Spolupráci s Nadačním fondem Albert si pochvaluje třeba Jiřina Kühnelová, ředitelka Dětského domova Jemnice: „Díky dlouholeté podpoře Nadačního fondu Albert se nám daří plnit sny našich dětí. Výhra pro nás znamená mnoho, jelikož dětem můžeme dopřát vzdělávací a volnočasové aktivity, které bychom jim jinak zaplatit nemohli.“ A možnost individuálního rozvoje vyzdvihuje i speciální pedagog z Výchovného ústavu Velké Meziříčí Miroslav Skalník: „Výhra pokryje kurzy autoškoly chlapcům umístěným v našem zařízení. Řidičské oprávnění, které by si vzhledem k jejich často značně problematické osobní situaci nemohli dovolit, jim mimo jiné výrazně pomůže při hledání práce po ukončení ústavní výchovy.“

V Obchůdcích si děti z Vysočiny vydělaly sto tisíc korun

Nadační fond Albert vznikl v roce 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který ve186 školách a školách na Vysočině přiblížil principy zdravého životního stylu už téměř 22 tisícům dětí. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje díky programům Bertík pomáhá, Do Alberta na praxi nebo Obchůdky s Albertem, který přibližuje základy podnikání a připravuje je tak na vstup na reálného života. V posledních dvou letech se do Obchůdků v kraji zapojilo sedm dětských domovů a dohromady utržily téměř 100 tisíc korun.

Oceněné projekty v regionech kraje Vysočina

Výchovný ústav Velké Meziříčí – projekt Autoškola
Cílem projektu je financování řidičského oprávnění, které dětem z výchovného ústavu zajistí lepší uplatnění na trhu práce. 

Dětský domov Jihlava – projekt Individuální podpora dětem s nařízenou ústavní výchovou při začleňování do společnosti 
Cílem projektu je podpora vzdělávání, zájmových činností a získání řidičského oprávnění pro děti z dětského domova.

Společnost Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. – projekt Dům na půl cesty Havlíčkův Brod 
Projekt poskytuje terapeutickou pomoc mladým lidem, kteří prošli ústavním zařízením a nesou si traumata z dětství. Díky projektu mají děti šanci se se svým osudem vyrovnat, získat sebevědomí a uspět na trhu práce.

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře – projekt Zapojení dětí z dětského domova do volnočasových aktivit s ostatními dětmi
Cílem projektu je zapojení dětí s nařízenou ústavní výchovou do zájmových aktivit a podporovat tak různé výchovně vzdělávací činnosti. Dětem budou zprostředkovány letní tábory pro jejich aktivní vyžití i navázání nových přátelství s dětmi z rodin.

Dětský domov Jemnice – projekt Nudu u nás neznáme
Projekt poskytuje efektivní a smysluplné využívání volného času dětem formou organizace zájmových kroužků, například keramiky. Smyslem je učit děti využívat svůj volný čas co nejvhodnějším způsobem, zažít pocity osobního úspěchu a spokojenosti.

Dětský domov Náměšť nad Oslavou – projekt Kreativní terapie
Projekt se zaměřuje na poskytování různých typů expresivních terapií. Pomocí pravidelné muzikoterapie a arteterapie zmenšuje negativní dopady vyplývající z nelehké situace dětí v zařízení institucionální výchovy a napomáhá jim zvýšit sociální kompetence a posílit sociální vazby.

rn n

  • Facebook
  • Twitter