Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

První letošní testování jakosti koupacích vod na Vysočině

/
/
/
715 ZobrazeníKrajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) začala pravidelnou kontrolu jakosti vody ve vybraných přírodních vodních plochách, které veřejnost využívá ke koupání. První testování proběhlo v pondělí 6. června. Výsledky se napříč krajem velmi liší.

„Odběry vzorků vody a kontrolu dalších ukazatelů provádíme v patnácti předem určených lokalitách v kraji a pravidelný monitoring probíhá za každého počasí,“ uvádí Milan Brychta, ředitel Odboru hygieny obecné a komunální KHSV. Ráno, kdy probíhaly první odběry, bylo deštivo a teplota vzduchu se pohybovala mezi 14 až 17 °C. Teplota vody na všech sledovaných místech měla příjemných 20 °C. „Na místě měříme, jaká je průhlednost vody, zjišťujeme, zda není znečištěna odpady a jaké je množství vodního květu. Vzorky jsou odebírány z místa, kudy lidé do vody vstupují. Odebraná voda je převezena do laboratoře ke zjištění výskytu choroboplodných zárodků. Když je u některých vodních nádržích odůvodněný předpoklad rozmnožení sinic, hodnotíme navíc množství těchto sinic, obsah chlorofylu a mikroskopický obraz,“ doplňuje Milan Brychta. Analýza vzorků vody probíhá ve spolupráci s jihlavskou pobočkou Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Výsledky prvních rozborů z jednotlivých lokalit se už teď na začátku sezóny značně liší. Tradičně výborná kvalita vody je například ve Velkém a Malém Pařezitém rybníce nebo v Lomu Horní Cerekev. I většina ostatních míst je bez problémů. Na druhém konci pomyslného žebříčku se každoročně objevují rybníky Kachlička a Ředkovec, kde už první pohled na vodní plochu naznačoval zhoršenou kvalitu vody. Laboratoř potvrdila, že v obou rybnících je překročen hygienický limit pro hodnocený ukazatel sinice a chlorofyl-a. To znamená, že voda je ke koupání nevhodná a může plavcům způsobit zdravotní obtíže. Všechny průběžné výsledky kontrol po celou letní sezónu je možné zjistit na Koupací plochy – Výpis aktuálních informací – Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (khsjih.cz). U každé nádrže, která je takto sledována, je umístěna informační tabule, kam se také aktuální výsledky kontrol zavěšují.


Působením mnoha vlivů se kvalita vody v průběhu sezóny mění. Velkou roli hraje samozřejmě počasí. Vysoké teploty, sucho a nedostatek vody jsou příznivé pro přemnožení sinic, řas a mikroorganismů. Ke zlepšení situace přispívají naopak chladnější teploty a pravidelné deště. Všechny tyto negativní vlivy můžou způsobit úhyn ryb a dalších živočichů, které ve vodě následně zahnívají. Proto KHSV sleduje všechny ukazatele minimálně jedenkrát za čtrnáct dní. Pokud je situace v některém z míst zhoršená, odebírají se vzorky častěji. Jakost vody se dokonce může natolik zhoršit, že by koupání v ní mohlo způsobit závažné zdravotní obtíže. Pokud laboratorní rozbor prokáže, že došlo k překročení hygienických limitů sledovaných ukazatelů a hrozí ohrožení zdraví veřejnosti, má KHS zákonnou povinnost vydat zákaz koupání v této lokalitě. Veřejnost je o tomto zákazu informována. Záleží však na každém návštěvníkovi pláže, jak zodpovědně přistupuje ke svému zdraví a zdali tento zákaz dodrží. Lidé, kteří jsou oslabení nebo trpí alergiemi a obzvláště děti by se vůbec ve vodě, která má zhoršenou kvalitu, koupat neměli.
Dalším místem, kam můžeme v horkých letních dnech zamířit za osvěžením, jsou umělá a přírodní koupaliště, nebo biotopy, které provozuje konkrétní provozovatel. Zde mají návštěvníci jistotu, že je voda v pořádku. Provozovatel koupaliště zajišťuje kontrolu kvality vody a výsledky hlásí KHS. Pokud by byly překročeny hygienické limity, tak provozovatel musí okamžitě přijmout účinná opatření k nápravě, popř. zastavit provoz, případně zákaz koupání vydá KHS, pokud k nápravě nedojde.

Na Vysočině je celá řada dalších míst, tzv. ostatních vodních ploch, kde ale kvalita vody není sledována. Lidé se zde koupou „na vlastní nebezpečí“ a záleží na nich, jak čistotu vody vyhodnotí. Obecně platí, že pokud má voda malou průhlednost, je zakalená, zeleně či hnědě zbarvená, zapáchá nebo jsou na ní viditelné olejové skvrny, popřípadě na hladině plavou těla uhynulých ryb, určitě bychom se zde koupat neměli. Stejně opatrní bychom měli být, když se chceme koupat v místě, které neznáme. Kde neznáme hloubku, případně spodní proudy, nevíme, jestli se pod hladinou neskrývají kameny. Nikdy bychom také při plavání neměli přeceňovat své síly a aktuální zdravotní stav.

Seznam sledovaných vodních ploch určených ke koupání v celé republice každoročně vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví ČR veřejnou vyhláškou. KHS hodnotí kvalitu vody na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, případně na základě vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.

  • Facebook
  • Twitter