Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

První klienti využívají služeb sociálně-terapeutické dílny Domova Háj

/
/
/
446 ZobrazeníNa počátku dubna letošního roku zahájila činnost Sociálně-terapeutická dílna Domova Háj ve Světlé nad Sázavou. První klienti už využívají její služby.

Cílem ambulantní služby je podporovat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti dospělých osob s mentálním (případně kombinovaným) postižením. Činnost služby je orientována na zvládání pracovních činností, postupů a komunikaci při práci. Dále na posílení soustředění při práci, dokončení úkolu a pozitivního přístupu, dodržování hygieny, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Poskytování služby vychází z individuálního přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost.
Klientem Sociálně-terapeutické dílny Domova Háj se mohou stát lidé ve věku od 18 let s mentálním postižením, kteří dostanou možnost udržovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, seberealizace a také v dalších oblastech běžného života (úklid domácnosti, vaření, nakupování, péče o zahradu, tvorba v keramické a kreativní dílně). Získají také základní přehled o možnostech pracovního uplatnění (exkurze na pracoviště, podporu při zpracování životopisu, nácvik přijímacích pohovorů atd.). Zájemci se nemusí stát hned klienty služby, mohou přijít, a v rámci „Dne na zkoušku“ zjistit, zda je pojetí a zázemí služby osloví. Z kapacitních důvodů služby je potřeba termín „Dne na zkoušku“ předem domluvit.
Služba je určena nejen pro klienty pobytových služeb Domova Háj, ale i pro další osoby z veřejnosti. A je poskytována zdarma – nic za ní tedy klienti neplatí. Současně však za vykonanou práci nedostanete žádný plat.


V případě dotazů týkajících se sociálně terapeutické dílny mohou zájemci kontaktovat sociální pracovnici – vedoucí služby, kterou je Pavlína Dvořáková (tel. č. 733 599 638, e-mail: std@domovhaj.cz).

  • Facebook
  • Twitter