Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Protihluková stěna v Radostíně získává finální podobu

/
/
/
354 ZobrazeníV Radostíně na Havlíčkobrodsku jsou ukotveny železobetonové sloupky a v nich osazené soklové panely nové 240 metrů dlouhé protihlukové stěny. V současné době probíhá zasypávání na rubové straně stěny a zemní práce souvisejí s úpravou terénu.

V pátek 13. května pracovníci dodavatelské firmy provedou vyfrézování živičných vrstev v části jízdního pruhu ve směru na Havlíčkův Brod. V návaznosti na to bude v příštím týdnu klíčovou činnosti budování nového odvodnění silnice.

Odvádění dešťových vod z povrchu komunikace bude nově řešeno pomocí uličních vpustí napojených na stávající podélné plastové odvodnění. Podél celé protihlukové stěny jich nově vznikne šest ve vzájemné vzdálenosti v maximální 50 metrů, zejména v lomových místech a v místech změny spádu nivelety. Voda z těchto vpustí bude sveden do jedné hlavní vstupní šachty s přepadem a odtud dále odvedena do stávajícího propustku na kilometru 135,48.

Místem stavby se jezdí jedním jízdním pruhem s kyvadlově řízeným provozem bez větších komplikací.

  • Facebook
  • Twitter