Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Příprava participativního bydlení v Jihlavě pokračuje

/
/
/
286 ZobrazeníVýzkumný tým nyní pokračuje v Jihlavě ve sběru dat online dotazníkovým šetřením. V roce 2023 se připraví program rozvoje, který společně s manuálem budou sloužit při přípravě prvních projektů v krajském městě.

Rostoucí náklady na bydlení – růst cen nemovitostí, výše nájemného, úrokových sazeb u hypotečních úvěrů i stavebních materiálů. To je bydlení současnosti. Bydlení budoucnosti by mohlo být dostupnější a udržitelnější, a to díky participaci. Město Jihlava počítá s rozvojem tzv. participativních forem bydlení a již druhým rokem spolupracuje s výzkumným týmem s cílem zjistit, zda je o takové bydlení zájem a v jaké podobě by byli obyvatelé ochotni se zapojit. Po jarních workshopech se nyní do výzkumu může zapojit každý, a to vyplněním dotazníku o postojích k bydlení, který pomůže zjistit, jak formy bydlení podpořit.

Co se děje v přípravě participativního bydlení v Jihlavě?
Přípravu projektů participativního bydlení lze zjednodušeně rozdělit na přípravu samotného území pro budoucí stavbu a na práci s obyvateli. V posledním roce město Jihlava vytvořilo analýzu veškerých pozemků ve vlastnictví města vhodných pro bydlení z hlediska různých jeho kvalit, například dostupnosti veřejných služeb nebo dopravy a v současné době pracuje na dalším upřesnění. Ve spolupráci s výzkumným týmem pak proběhla série tří workshopů, jíž se zúčastnilo více než padesát obyvatel města. Ti se dozvěděli o různých formách participativního bydlení, prozkoumali, v jaké míře by byli ochotni spolupracovat a vyzkoušeli si, co obnáší příprava takového projektu.

Výzkumný tým nyní pokračuje ve sběru dat online dotazníkovým šetřením. Dotazník je možné vyplnit online na webu projektu www.participativnibydleni.cz/zapojte-se-dotaznik. Na webu projektu můžete zjistit také další informace o participativním bydlení a o průběhu příprav ve městech včetně Jihlavy.

Na základě zjištění z workshopů a dotazníku pak v  průběhu roku 2023 projektový tým ve spolupráci s městem připraví program rozvoje participativního bydlení, který společně s manuálem budou sloužit při přípravě prvních projektů tohoto typu bydlení ve městě.

Co je participativní bydlení?
Participativní bydlení má různorodé formy (baugruppe, družstva, spolky a další) a umožňuje různou míru zapojení obyvatel – například do přípravy projektu, získání úvěru či správy domu. Obyvatelé také mohou společně sdílet prostory – např. společnou zahradu, dílnu, společenskou místnost nebo vybavení. Mohou také spolupracovat při přípravě projektu a financování nebo realizovat společný zdroj energie (tzv. komunitní energetiku). Město však může být důležitým partnerem také při přípravě projektu.  Výsledkem participace může být nový bytový dům v centru města, rekonstrukce stávajících objektů, stejně jako nová ulice řadových domů.

Jak říká hlavní řešitel projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky, ekonom a geograf Jan Malý Blažek z Masarykovy univerzity: „Spolupráce obyvatel nejen snižuje náklady, ale také zvyšuje kvalitu sousedství a udržitelnost bydlení. Důležité je, že o tom, jak bydlení realizovat a spravovat by měli rozhodovat přímo obyvatelé, kteří budoucí bydlení dávají dohromady. V projektu spolupracujeme s městy a jejich obyvateli, s nimiž zjišťujeme, jak se staví k různým formám spolupráce, sdílení či rozhodování v modelových příkladech. Výsledkem projektu bude metodika a manuál, jak participativní bydlení vytvářet.”

Participativně se staví například u našich sousedů v Rakousku a Německu. Například ve Vídni město poskytuje v rámci soutěží pozemky pro projekty připravené konkrétními skupinami obyvatel a developeři pak navržené projekty postaví. „Participativní bydlení není jen o aktivním zapojení obyvatel, ale i o proměně vztahů aktérů výstavby. V zahraničí jej staví neziskoví developeři a specializovaní architekti, k dispozici jsou konzultanti i konkrétní možnosti financování.

Důležitá je i role státu a měst, ať už jde o dotační podporu nebo pronájem pozemků a aktivní regulaci městské výstavby,“ doplnila Jana Kubcová, architektka z Fakulty architektury ČVUT. Participativní modely bydlení lze uskutečnit i v českém prostředí, potřebují však získat podporu samosprávy a veřejné správy. 

  • Facebook
  • Twitter