Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Policisté z Vysočiny dohlédnou na začátek školního roku

/
/
/
289 ZobrazeníPreventivní akce Zebra se za Tebe nerozhlédne se uskuteční od pondělí 4. září u přechodů pro chodce na několika místech Vysočiny, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost účastníků silničního provozu. Podzimní část projektu bude probíhat v rámci Vysočiny do pátku 8. září.

„Policisté budou oslovovat chodce, především předškoláky a školáky u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti školských zařízení a dotazovat se jich zdali vědí, jak mají správně a bezpečně přecházet přes komunikaci po přechodu pro chodce. Pokud chodci na položené otázky policistům odpoví správně, obdrží od nich malý dárek související s dopravní tématikou. Školáky, kteří nastupují do první třídy, budeme učit, jak mají správně a bezpečně přecházet přes silnici,“ popisuje koordinátor prevence kriminality Martin Hron.

Projekt Zebra se za Tebe nerozhlédne na Vysočině

Město Místo Termín Čas
Jihlava Jihlava, Seifertova a Žižkova ulice 4. září 5. září 07.15–08.00
Třebíč Třebíč, Táborská ulice 1. září 07.15–08.00
Pelhřimov Pacov, ulice Za Branou a Žižkova ulice 4. září 07.15–08.00
Žďár nad Sázavou Velké Meziříčí, Sokolovská ulice 4. září 07.15–8.00
Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod, Štáflova ulice 4. září 07.15–08.00

„Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu, aby si osvojovali dodržování základních pravidel bezpečného přecházení vozovky. Stávající preventivně informační činnost, cílená prioritně na bezpečí chodců při přecházení vozovky doplňuje pracovní sešit pro děti zaměřený nejen na bezpečnost v silničním provozu, ale také na osobní bezpečí. V tomto sešitě čeká na děti každý týden jedno téma navazující na aktuální roční období a s ním spojená úskalí (nejen) v dopravě. Děti se při práci se sešitem prostřednictvím různých úkolů, které podporují kreativitu a ověřují znalosti z českého jazyka a matematiky i všeobecné vědomosti, hravou formou dozví nebo si zopakují, jak se pohybovat v provozu bezpečně v roli chodce, cyklisty, cestujícího v MHD či spolujezdce. Úkoly a tématy provede malé čtenáře oblíbená Zebra,“ dodává Martin Hron.

Obtížností úkolů odpovídá podle jeho slov pracovní sešit zejména 3. a 4. třídám základních škol. Děti mohou se sešitem pracovat jak ve školním, tak v domácím prostředí. Využití proto může najít také ve školních družinách, domech dětí a mládeže, dětských domovech, volnočasových kroužcích, zájmových sdruženích, která se věnují bezpečnosti v dopravě a dopravní výchově.

Důležitou prevencí pro každého chodce je užití reflexního prvku umístěného na viditelném místě, pokud se chce chodec pohybovat za snížené viditelnosti po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích zní: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit na místě v příkazním řízení pokutu až do výše 2 000 korun.

  • Facebook
  • Twitter