Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Policisté o víkendu kontrolovali na člunech přehradu Vír, využili i bezpilotní prostředky

/
/
/
296 ZobrazeníDevět policejních hlídek se o víkendu kontrolovali ochranné pásmo vodárenské nádrže Vír. Společně s nimi se na kontrole podíleli také pracovníci Povodí Moravy. Během dvouhodinové kontrolní akce nezjistili žádné protiprávní jednání. V podobných akcích budou pokračovat v průběhu celého roku na všech vodárenských nádržích na Vysočině.

„Při akci poskytla pořádkovým policistům z územního odboru Žďár nad Sázavou podporu Letecká služba policie České republiky nasazením bezpilotního prostředku, s jehož pomocí jsme mohli monitorovat také bezprostřední okolí nádrže. Součástí pěších hlídek byli také tři policisté z oddělení služební kynologie s policejním psem,“ popsala Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině, podle níž byla cílem akce kontrola dodržování ochranného pásma vodárenského zdroje vodní nádrže Vír, protože zde dochází k častým případům protiprávního jednání ze strany především pytláků, kteří u nádrže nepovoleně rybaří.

„Pořádkové hlídky dohlížely na to, aby nedocházelo k porušování zákazů na vodárenské nádrži, kde jsou pravidla daná závaznou vyhláškou vydanou Krajským úřadem Kraje Vysočina. Mezi nejčastější porušení patří zákaz výkonu rybářského práva, chovu a lovu ryb, táboření, stanování, koupání a vstupu osob do ochranného pásma,“ dodal David Pecina, vedoucí obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem s tím, že policisté se budou při akci zaměřovat zejména na kontrolu neoprávněného výskytu osob, rybářů, plavidel, stanů, a také případné rozdělávání ohňů.

Ochranná pásma vodních zdrojů vymezuje zákon o vodách. „Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. Konkrétní povinnosti a zákazy pak stanoví obecně závazná vyhláška.
Kontrolám v okolí vírské vodní nádrže se v rámci běžného výkonu služby zabývají policisté z obvodního oddělení z Bystřice nad Pernštejnem. Při kontrolách často zjišťují porušování vodního zákona i obecně závazné vyhlášky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Nejčastěji se jedná o nepovolený rybolov, někdy také koupání a táboření, občas i o rozdělávání ohňů v blízkosti vodní nádrže. V případě, že policisté zjistí porušení, mohou přestupci uložit na místě pokutu v příkazním řízení až ve výši 10 000 korun. Když protiprávní jednání neřeší na místě v příkazním řízení, tak jej zadokumentují a odevzdají k řešení do správního řízení,“ uzavřela Dana Čírtková.

  • Facebook
  • Twitter