Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Policisté na Vysočině denně kontrolují kamiony se dřevem

/
/
/
386 ZobrazeníDopravní policisté na Vysočině kontrolovali ve středu 19. května nákladní auta převážející dřevo. Řidiči podle zkušeností policistů často porušují pravidla a svou jízdou tak ohrožují plynulost a bezpečnost silničního provozu. Vozy přetěžují, mají nesprávně uložený náklad, který mají navíc často nedostatečně zajištěný.

„Policisté provedli nízkorychlostní kontrolní vážení 23 vozidel a jízdních souprav, u nichž zjistili třináct porušení. V jedenácti případech překročila souprava hmotnost, v jednom případě povolenou výšku vozu, v jednom případě se řidič odmítl podrobit kontrolnímu vážení, za což dostal pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 30 000 korun. Dalších dvanáct přestupků vyřešili policisté v příkazním řízení v celkové výši 59 500 korun, v jednom případě oznámili řidiče a v jedenácti případech provozovatele vozu do správního řízení a uložili šest kaucí v celkové výši 95 000 korun,“ popsala Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Kolem deváté hodiny ráno si policisté vybrali ke kontrole nákladní soupravu, kterou svedli na kontrolní stanoviště na letiště v Havlíčkově Brodě. „Řidič projížděl po silnici I/34 ve směru od Šmolov na Havlíčkův Brod. Při kontrole a nízkorychlostním vážení zjistili, že náklad dřevních štěpek je přetížený. Řidič překročil povolenou hmotnost vozu a zatížení nápravy. Navíc důkladnou kontrolou technického stavu a potřebných dokladů a VIN identifikátoru jízdní soupravy policisté zjistili, že návěs nemá v silničním provozu co dělat, protože registrační značky by měly být uloženy do depozitu, tedy jde o vozidlo dočasně vyřazené z provozu, které nemá uzavřenou pojistku odpovědnosti z provozu vozidel tzv. povinné ručení. Na návěsu ale v době kontroly registrační značky umístěny byly. Během lustrace v databázi vozidel se velmi rychle zjistilo, že osmatřicetiletý řidič si na vozidlo připevnil registrační značky z jiného vozidla. Zjištěné přestupky se tak začaly kupit,“ dodala tisková mluvčí.

Kamion na nízkorychlostním vážení na havlíčkobrodském letišti, foto: Policie ČR


Policisté všechny zjištěné přestupky zadokomentovali, řidiči byla zakázali další jízdu a je podezřelý ze spáchání přestupku tím, že řídil vozidlo, na kterém je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidla přidělena. „Kontrolou technického stavu zjistili, že řidič řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích – například z činnosti vyřazen brzdový válec, rozpojené ovládání klíče brzd, nefunkční brzdová světla,“ doplnila Dana Čírtková, podle níž za zjištěná porušení bude oznámen správnímu orgánu i provozovatel vozidla.

„Kontroly vozidel a jízdních souprav přepravujících dřevní hmotu jsou z naší strany velmi důkladné. Zaměřujeme se na kontrolu dokladů k vozidlu a převáženému náladu, kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidel a jízdních souprav, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav – zejména výšku a délku jízdní soupravy a nákladu,“ uvedl Michal Ferbar, vrchní komisař odboru služby dopravní policie.
Policisty při kontrolách zajímá také technický stav vozidel, převáženého nákladu, zda řidiči před vjezdem na silnice vozidla nebo jízdní soupravy očistili, tak aby neznečišťovala vozovku. V neposlední řadě se policisté zajímají o původ dřeva a správné vyplnění přepravního dokladu tak, aby nedocházelo ke krádežím dřevní hmoty v blízkosti lesů.

„Při kontrolách vozidel převážejících dřevní hmotu se velice často setkáváme s nekázní řidičů. V nejčastějších případech je to přetížení vozidel nebo jízdních souprav a dále nesprávně zajištěných nákladů. Řešíme rovněž situace, kdy se řidič po výzvě odmítne podrobit kontrolnímu vážení a při kontrole odmítne najet s vozidlem na nízkorychlostní kontrolní váhy,“ uzavřel Michal Ferbar.

Dopravní policisté na Vysočině budou nadále pokračovat v kontrolách přepravy dřevní hmoty při běžném dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích i při mimořádných dopravně bezpečnostních akcích.

  • Facebook
  • Twitter