Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Pelhřimovská nemocnice dostala od pacientů jedničku

/
/
/
582 Zobrazení




Nemocnice Pelhřimov se letos poprvé a jako jediná na Vysočině zapojila do projektu Ministerstva zdravotnictví s názvem Národní hodnocení spokojenosti pacientů. Dotazníkové šetření hospitalizovaných pacientů probíhalo v květnu a s nemocnicí a jejím personálem je spokojených 95,40 % pacientů, kteří se zapojili do projektu. Nemocnice od nich obdržela hodnoticí známku 1,18.

Nejvýše pacienti hodnotili oblast Respekt, ohled, úcta – téměř 98 %, nejnižší ohodnocení obdržela oblast Tělesné pohodlí (91,26 %). Součástí dotazníků bylo i 45 poděkování pacientů za přístup a poskytnutou péči. Celkové umístění ve srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními zapojenými do projektu zdravotnictví Národní hodnocení spokojenosti pacientů 2022 bude známo koncem září. „Vzhledem k tomu, že se projektu zúčastnilo 550 pacientů, kteří byli hospitalizovaní na sedmi odděleních, jsou pro nás získaná data velmi přínosná. Navíc jsou validní údaje dobrým signálem pro pacienty i odbornou veřejnost, že nemocnice zlepšuje služby pro hospitalizované pacienty ve všech oblastech a vytváří kvalitní a bezpečné prostředí pro poskytování zdravotních služeb. I přesto, že se naše zařízení umístilo velmi dobře, stále vidíme prostor pro zlepšení a zkvalitnění služeb,“ sdělil ředitel nemocnice Michal Kozár.

  • Facebook
  • Twitter