Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Oddělení následné intenzivní péče Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích oslavilo rok v novém pavilonu

/
/
/
1166 ZobrazeníOddělení následné intenzivní péče (NIP) Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích oslavilo 1. června 2018 rok činnosti v novém pavilonu vybaveném moderní technikou a špičkovými přístroji. Samotné oddělení existuje však již dva roky. Oficiálně bylo otevřeno 1. července 2016.

Za tuto dobu zde bylo hospitalizováno celkem 69 pacientů. Oddělení následné intenzivní péče (NIP) slouží k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, avšak jsou dosud závislí na podpoře základních životních funkcí. Nejčastěji se jedná o pacienty, u kterých selhaly pokusy o odpojení od umělé plicní ventilace. Hlavním posláním tohoto pracoviště je rychlé a bezpečné odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a jeho přeložení na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče (DIOP), standardní oddělení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče i s perspektivou propuštění do domácí péče.

Rok v novém pavilonu oslavilo oddělení následné intenzivní péče Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích

„Nejvíce pacientů je u nás hospitalizováno s primárním poškozením mozku, buď v důsledku úrazu, nebo kvůli jiné neúrazové mozkové příhodě. Rovněž se jedná o pacienty, kteří v převážné většině případů absolvovali akutní operační výkony, kdy přítomnost komplikujících onemocnění limituje jejich brzký návrat zpět do života, o což usilujeme především,“ uvedl Jiří Bonaventura, primář oddělení následné intenzivní péče Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích, kterou provozuje společnost VAMED MEDITERRA.

Oddělení následné intenzivní péče Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích tedy funguje už dva roky. Za toto období zde bylo hospitalizováno celkem 69 pacientů, včetně těch, kteří jsou ještě doposud v péči zdravotníků. 1. června 2017 se oddělení přestěhovalo do nových prostor, kde mají lékaři a zdravotnický personál k dispozici moderní techniku a řadu špičkových přístrojů, které jim pomáhají navracet dlouhodobě těžce nemocné pacienty zpět do života.
„Častokrát jsou pacienti na naše oddělení přijímáni ještě v hlubokém bezvědomí. Už od tohoto okamžiku se však stávají součástí naší velké rodiny a celý personál k nim takto přistupuje. Naši pacienti jsou oslovováni křestními jmény přesně tak, jak byli zvyklí z domova. Při jejich postupném probouzení je tak tímto velice osobním přístupem rovnou vtáhneme do naší velké rodiny. V konečném důsledku jsme my jako zdravotníci odměněni zvyšujícím se počtem úspěšně se vracejících pacientů do života. Naše pracoviště nacházející se v srdci Vysočiny se tak postupně stává více a více vyhledávaným lékaři a rodinnými příslušníky pacientů i daleko mimo náš spádový sektor příjmu pacientů,“ uzavírá Jiří Bonaventura, primář oddělení následné intenzivní péče Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích.

  • Facebook
  • Twitter