Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Od pondělí začíná na silnicích Vysočiny období zimní údržby

/
/
/
562 ZobrazeníV pondělí 1. listopadu začíná období zimní údržby také na Vysočině. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zajišťuje zimní údržbu jako správce dálnic a silnic prvních tříd na Vysočině na 93 kilometrech dálnice D1 a 429,4 kilometrech silnic prvních tříd na území kraje.

Jedná se o 10,3 % z celkové délky silniční sítě na Vysočině. Zimní období podle platné legislativy začíná 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku. Cílem zimní údržby je podle pořadí důležitosti zmírnit závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací, přičemž organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o Pozemních komunikacích č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění.
V souladu s uvedenou legislativou ČR jsou dálnice a silnice první třídy zařazeny do prvního pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.
Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:
• do 2 hodin u dálnic
• do 3 hodin u silnic první třídy

Pro údržbu silnic prvních tříd v kraji je připraveno 54 sypačů, pět sněhových fréz, jedenáct šípových pluhů a osmnáct nakladačů. Většina silnic se udržuje chemicky, tedy solankou, případně chloridem vápenatým CaCl2 a pouze k údržbě necelých sedmi kilometrů používají cestáři inertní posypový materiál. Pro tyto účely je připraveno 21 170 tun soli a 11 300 tun inertního materiálu.
Na dálnici D1 na území Vysočiny provádí zimní údržbu přímo ŘSD ČR prostřednictvím SSÚD Bernartice (úsek km 74-93,9 a dále STC část D1), SSÚD Velký Beranov (úsek km 92,7-140,5) a SSÚD Domašov (úsek km 141,5-167 a dále jihomoravská část D1). Pokud jde o techniku, tak do akce je na všech těchto střediscích připraveno celkem sedm nakladačů, 30 sypačů s radlicí, jeden šípový pluh a sedm universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje.
SSÚD Bernartice má k dispozici 1460 t soli, 13 t solanky, 66 t CaCl2 (chlorid vápenatý)
SSÚD Velký Beranov disponuje 3113 t soli, 10 t solanky, 24,78 t CaCl2 (chlorid vápenatý)
SSÚD Domašov má aktuálně 2069 t soli, 36 t solanky, 74,8 t CaCl2 (chlorid vápenatý)
Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na SSÚD mají k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách ze silničních meteorologických stanic i ze snímačů umístěných přímo ve vozovkách. Součástí systému je i srážkový radar. Zároveň mohou vyhodnocovat krátkodobou, střednědobou, i liniovou předpověď ČHMÚ pro inkriminovaný úsek dálnice. Další dispečerská stanoviště řídí údržbu ve stanovených oblastech údržby na silnicích prvních tříd.

  • Facebook
  • Twitter