Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Obyvatelé Vysočiny vloni odevzdali 522 tun elektroodpadu. Uhlíkovou stopu snížili o více než 830 tun CO²Každý obyvatel Vysočiny odevzdal během roku 2023 prostřednictvím sběrné sítě společnosti REMA Systém asi jeden kilogram elektroodpadu. Lidé z kraje tak ušetřili zhruba 205 MWh elektrické energie, 84 tisíc kubíků vody nebo bezmála 350 tisíc litrů ropy.

Příznivé dopady odevzdávání a recyklace odpadních elektrozařízení na životní prostředí přehledně ukazuje environmentální vyúčtování, které kraji vystavila společnost REMA Systém.

Během roku 2023 se na celé Vysočině vysbíralo prostřednictvím sběrné sítě společnosti REMA Systém celkem 522 462 kilogramů odpadního elektrozařízení. Každý obyvatel kraje tak v průměru odevzdal zhruba 1,02 kilogramu elektroodpadu. Díky recyklaci tohoto množství starého elektra přispěli lidé v kraji ke snížení environmentálního dopadu elektroodpadu a uspořili cenné zdroje. Konkrétní vliv na životní prostředí přehledně ukazuje environmentální vyúčtování za rok 2023, které kraj obdržel od společnosti REMA Systém, jež je jedním z kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice.

„Environmentální vyúčtování poskytují krajům cennou zpětnou vazbu v přehledné a vizuálně atraktivní formě. Chceme takto jeho obyvatelům poděkovat za jejich ekologické úsilí a také je motivovat k ještě většímu zapojení do ochrany naší planety,“ uvádí Lýdia Stanková, manažer marketingových projektů společnosti REMA Systém.

Jak Kraj Vysočina v roce 2023 šetřil životní prostředí?
Množství odevzdaného vysloužilého elektrozařízení je pro účely environmentálního vyúčtování přesně přepočítáno na ušetřenou elektrickou energii a další zdroje: primární suroviny, vodu či ropu. Stejně tak je uvedeno i množství CO², které díky odevzdání starého elektra k recyklaci nebylo vyprodukováno a vypuštěno do atmosféry. Obyvatelé kraje Vysočina tak díky odevzdání elektroodpadu k recyklaci ušetřili:
· 205 023 kWh elektrické energie,
· 315 759 kg primárních surovin,
· 83 992 m³ vody,
· 348 271 l ropy,
· a snížili produkci CO² o 833 064 kg.
Pro představu, uvedené množství ušetřené vody by pokrylo průměrnou roční spotřebu vody více než 530 čtyřčlenných domácností. Uspořená elektrická energie by pokryla roční spotřebu 59 průměrných českých domácností. A uvedené množství CO² odpovídá emisím oxidu uhličitého, které by za celý rok ježdění autem s benzínovým motorem vyprodukovalo asi 267 českých rodin.

Elektrozařízení – nejrychleji rostoucí kategorie odpadu
Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu. Podle odborných výpočtů jej možná bude lidstvo do roku 2050 produkovat 110 milionů tun ročně. Aktuálně se na Zemi může vyskytovat přes 300 milionů tun nezrecyklovaného odpadního elektra. Toto vše znamená ohromnou zátěž pro naše životní prostředí a také obrovské plýtvání cennými zdroji druhotných surovin. „Přesně proto je nesmírně důležité, aby vysloužilá elektronika, ale také baterie nekončily ve směsném odpadu, ale byly řádně odevzdány k recyklaci a dalšímu materiálovému využití,“ dodává Lýdia Stanková.

  • Facebook
  • Twitter