Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

První stavba jihovýchodního obchvatu od pondělí v provozu

/
/
/
857 ZobrazeníV průběhu pondělí 20. prosince uvedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR do provozu v režimu předčasného užívání stavby první stavební objekt v hlavní trase jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38.

Jedná se o okružní křižovatku propojující stávající silnici I/38 s trasou jihovýchodní obchvatu u Highland sportu v prostoru bývalého motorestu Selská jizba. V budoucnu by tato křižovatka měla propojit také jihovýchodní obchvat silnice I/38 s jihozápadním obchvatem silnice I/34.

V listopadu a první polovině prosince se s ohledem na aktuální klimatické podmínky pracovalo na pozemní komunikaci hlavní trasy, kde probíhaly zemní práce na výkopu zářezu, provádění násypu, na odvodnění komunikace realizací její drenáže a propustků. Odstartovaly také práce na místní komunikaci v Termisivech a v rámci místní komunikace Skala už proběhla betonáž základů mostních opěr mostu, který bude součástí předmětné mimoúrovňové křižovatky. Mimo tohoto mostního objektu se pracovalo na dalších šesti mostech. Dokončena byla i výstavba mostního provizoria přes řeku Sázavu, které zpřístupní pravý břeh řeky pro založení a betonáž posledního z pilířů mostu přes údolí Sázavy a dvou železničních tratí. V přesypaném podchodu pro pěší pod silnici I/38 v blízkosti nové okružní křižovatky byl položen podkladní beton uvnitř turbosideru a vně byly postaveny navazujíc gabionové zdi.

Aktuálně jsou veškeré práce na obchvatu přerušeny s tím, že v průběhu ledna budou práce pokračovat v rámci stavebních objektů, kde to umožní aktuální klimatické podmínky ve vztahu k realizovaným technologiím.

Fotoreportáž z prací v listopadu 2021

  • Facebook
  • Twitter