Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Občanská poradna slaví 20 let svého působení v Havlíčkově Brodě

/
/
/
761 ZobrazeníCelých dvacet let pomáhají odborníci Občanské poradny při havlíčkobrodské Charitě lidem z Brodu, ale také jeho okolí. Poradna v Havlíčkově Brodě vůbec poprvé otevřela dveře přesně 20. listopadu 2000 a od té doby zkušení profesionálové pomohli tisícům lidem. Ročně se totiž na poradnu v Havlíčkově Brodě, ale také na její kontaktní místa v Humpolci a ve Světlé nad Sázavou obrátí kolem 700 klientů. Ti nejčastěji řeší problematiku spojenou s dluhy.

„Poskytujeme poradenství v různých oblastech práva. Zabýváme se dluhovou problematikou, dále pak řešíme otázky z oblasti pracovněprávních vztahů, rodinného práva, oblasti bydlení, ochrany spotřebitele nebo problematiku spojenou se soudními řízeními,“ vysvětluje vedoucí Občanské poradny Vendula Prokšová a dodává, že klientům pracovníci v poradně pomáhají například s vyhledáváním správných informací, mohou poradit, předělat vzory písemností nebo připravit návrh, žalobu apod. Lidé tak s podporou pracovníků poradny komunikují s věřiteli nebo exekutory, s pronajímateli bytu, řeší odstoupení od smluv, upomínky nebo výzvy i některé žaloby a návrhy k soudu, včetně insolvenčních návrhů. „Klientům pomáháme zorientovat se v jejich situaci, zjistit, jaká mají práva a povinnosti, nabízíme jim možnosti, jak mohou postupovat při řešení své situace, upozorňujeme na výhody a nevýhody jednotlivých možností, klient si však sám vybírá řešení a sám se rozhodne, jak bude postupovat,“ upřesňuje Vendula Prokšová s tím, že poradenství poskytují lidem, kteří se se ocitli v nepříznivé situaci a neznají svá práva a povinnosti, a zájemcům, kteří hledají informace, radu a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv.

Brodská Charita má jako jediná akreditaci k sepisování a podávání insolvenčních návrhů

Charitní Občanská poradna je v Havlíčkově Brodě jediná, kdo má prostřednictvím své organizace akreditaci, která opravňuje k sepisování a podávání insolvenčních návrhů. „Zatímco právníkům a exekutorům náleží za tuto službu finanční odměna, akreditované osoby ze zákona tuto službu poskytují zdarma. V Kraji Vysočina existuje šest oprávněných subjektů a my jsme jedním z nich,“ vyzdvihuje jedinečnost služby ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Simona Tomanová.

Vedoucí Občanské poradny Vendulu Prokšovou a tým jejích kolegů jen tak něco nezaskočí. Za roky praxe se už setkali s nejrůznějšími případy. Foto: archiv Oblastní charita Havlíčkův Brod

Vedoucí poradny Vendula Prokšová si zase pochvaluje tým zkušených poradců, které jen tak něco nezaskočí, a dokáží tak poradit a pomoci v nejrůznějších situacích a často mohou klientům změnit život k lepšímu. „Naším typickým klientem je člověk, který má dluhy a který své závazky nezvládá hradit. Výjimkou nejsou klienti s více než dvaceti exekucemi. Společně situaci do detailu probereme, posoudíme, a pokud dojdeme k tomu, že je vhodné požádat o oddlužení, sepíšeme návrh a celým procesem daného člověka provázíme. To vše se přitom děje v rámci několika schůzek,“ uvádí jeden z typických příkladů Vendula Prokšová, která zajišťuje chod poradny spolu se dvěma dalšími zkušenými poradci.

Za dvacet let tisíce klientů

Měsíčně pracovníci poraden nejen v Havlíčkově Brodě, ale také v Humpolci a Světlé nad Sázavou uskuteční kolem 80 konzultací, ročně se tak na poradnu a dvě její kontaktní místa obrátí zhruba 700 klientů. Dlouhodobě počet konzultací narůstá. Naprostá většina klientů je přímo z Havlíčkova Brodu, ale na pracovníky poradny se mohou obrátit lidé z celé Vysočiny, případně i z jiného kraje.

Poradna spolupracuje s různými organizacemi a institucemi – s ostatními občanskými poradnami, především v Kraji Vysočina, i s dalšími sociálními službami havlíčkobrodské Charity, jako například s Charitními domovy nebo se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, ale také s organizacemi vně Charity – například s Fokusem Vysočina, psychiatrickou nemocnicí v Havlíčkově Brodě a dále například s odbory sociálních věcí v Brodě, Humpolci i Světlé nad Sázavou.
„Aktuálně je situace se všemi vládními opatřeními složitá, ale i v době nouzového stavu jsme lidem stále v běžnou provozní dobu k dispozici, a to na telefonu nebo emailu,“ uzavírá Vendula Prokšová.

Aktuální informace a kontaktní údaje na Občanskou poradnu při Oblastní charitě Havlíčkův Brod získáte na www.hb.charita.cz v sekci Jak pomáháme – Občanská poradna.

  • Facebook
  • Twitter